designer

designer
atelier...

20.05.2015

LasVegas Wedding!*Custom Design Bridal Shoes

LasVegas weddings are always popular! I prepared these shoes for Jennifer&Lewis's upcoming wedding in LasVegas...
LasVegas düğünleri her zaman çok popülerdir! Bu ayakkabıları Jennifer&Lewis'in LasVegas'ta gerçekleşecek yaklaşan düğünleri için hazırladım...
Jennifer preferred me to work on 4"heels in ivory, with thin ankle straps. LasVegas theme always reminds me of red&cobalt blue with silver/gold details and some bling-that's why I used these colour scheme on the design, combined with silent grays.
Jennifer 10cm. topuklu sedef deriden, bilekten ince bantlı ayakkabılar üzerinde çalışmamı tercih etti. LasVegas teması bana hep kırmızı, kobalt mavi renkleri hatırlatır; gümüş/altın detaylar ve biraz ışıltıyla birlikte-bu sebeple ben de bu renk şemasını sessiz grilerle kombine ederek tasarımda kullandım.
Jennifer told me they are planning to stay in Luxor and the reception is going to take place at MGM; and wanted me to incorporate the hotel imagery onto the design. I pictured Luxor on 1 shoe and MGM on the other, with their favourite song's lyrics: "When you get the choice to sit it out or dance...I hope you dance!"
Jennifer bana Luxor'da kalmayı planladıklarını ve resepsiyonun MGM'de olacağını söyleyerek; otel görüntülerini tasarıma dahil etmemi istedi. Luxor Oteli'ni bir ayakkabıya ve MGM'i diğerine resmettim, en sevdikleri şarkının sözlerini ekledim: "Oturmak veya dans etmek seçeneklerin olduğunda...Umarım dans edersin!"
On the inner sides I wrote their names and wedding date, then completed the design with Vegas themed details such as dice, casino coins, playcards...
İç yanlara isimleri ile düğün tarihlerini yazıp, tasarımı Vegas detaylarıyla tamamladım: zarlar, pullar, iskambil kartları...
On the backs, the best idea was to picture "Married in Vegas" signs and some scattered crystals on the platforms add extra bling! :)
Arkalar için en iyi fikir, "Vegas'ta evlendik" tabelası resmetmekti ve birkaç serpme kristal ekstra ışıltı ekledi! :)
Vegas is always a good idea! ;)
Vegas her zaman iyi bir fikir! ;)

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder