designer

designer
atelier...

31.10.2012

HALLOW EVENIN' LOVE AFFAIR...

KUKLA wishes you a dark Holloween!
KUKLA sizlere karanlık bir Cadılar Bayramı diler!

Tonight is "All Hollows' Evening" or "Samhain" of the Celtic pagan cult. It's believed to be a time when the door to the other-world is opened and the souls of the dead, ghosts and fairies come into our world. Activities include lighting bonfires, guising, attending costume parties, carving pumpkins into jack-o-lanterns, telling scary stories and watching horror films.
Bu gece "Ruhlar Akşamı" veya Kelt pagan kültündeki "Samhain". Öbür-dünyanın kapısının açılıp ölülerin ruhlarının, hayaletlerin ve perilerin dünyamıza geldiği bir zaman olduğuna inanılır. Aktiviteler arasında ateş yakmak, kılık değiştirmek, kostümlü partilere katılmak, balkabaklarını oyup lamba yapmak, ürkütücü hikayeler anlatmak ve korku filmleri seyretmek sayılabilir. 
I've spent today painting scary wedding shoes for a new couple from İstanbul.
Ben bugünü İstanbul'dan yeni bir çifte korkutucu düğün ayakkabıları yaparak geçirdim.
"There has been a grave misunderstanding..."
"Çok ciddi bir yanlış anlaşılma oldu..."
When a shy grrom practices his wedding vow in a graveyard, a deceased young woman rises from her grave, assuming he has married her...
Utangaç bir damat evlilik yeminine mezarlıkta çalışınca, onu duyan ölü bir genç kadın, kendisiyle evlendiğini sanarak mezarından kalkar...

Here are wedding shoes for Burcu&Sedat, inspired from Tim BUrton movie: Corpse Bride.
İşte Burcu&Sedat için düğün ayakkabıları, Tim Burton filminden esinlenilmiş: Ölü Gelin.

Bride and groom figures are painted on the shoes, purple butterflies and a monsterous wedding cake is added. 
Gelin ve damat figürleri ayakkabılar üzerine boyandı ve mor kelebeklerle canavar gibi bir düğün pastası eklendi. 

Their names are written on platforms and"just married" is written on pink hearts at the back sides, lined with pearls beads.
Adları platformlara yazıldı ve arka taraflardaki pembe kalplere "just married" yazılarak etrafı incilerle süslendi.
Join dark forces here...
Karanlık güçlere buradan katılın...

24.10.2012

I LOVE AMSTERDAM!

Doesn't everyone loves Amsterdam??
Taking a tour with your bike around the canals, enjoying cloudy autumn weather and admiring those fabulous building facades in old city...
Amsterdam'ı kim sevmez??
Bisikletinizle kanallar etrafında gezintiye çıkmak, sonbaharın bulutlu havasının tadını çıkarmak ve eski şehirdeki şahane bina cephelerine hayran kalmak...
These shoes are created for the love of this european city: sterotypes of Netherlands were painted on white high-heels...
Aşağıdaki ayakkabılar bu Avrupa şehrinin aşkına tasarlandı: Hollanda'ya ait karakteristik öğeler beyaz yüksek ökçeli ayakkabılar üzerine boyandı...
A cool breeze is blowing over colourful tulips and keeps the windmill turning, above them soft clouds smile and say: "gezellig!"
Serin rüzgar rengarenk lalelerin üzerinde esiyor ve yel değirmenini döndürüyor, tepelerinde yumuşacık bulutlar gülümseyerek diyorlar: "sıcacık ve samimi!"


 Looking at details; we see a jug of delicious milk with the famous Gouda cheese- "lekker!"
Ayrıntılara baktığımızda; bir testi nefis süt yanında meşhur Gouda peyniri görüyoruz- "Güzel!"
Riding a pink Holland bike is always fun, especially when you are carrying a loaf of bread and the paper home in the morning- "ja leuk!"
Pembe bir Hollanda bisikleti sürmek her zaman eğlencelidir, özellikle sabah vakti eve gazeteyi ve bir somun ekmeği taşıyorsanız- "Çok sevimli!"

Today you should first grab a book from a bookshop, have a cup of coffee at a cafe and then visit a museum before you turn back to your hotel. Old city will enchant you!
Bugün önce bir kitapçıdan kitap alıp, bir kafede bir fincan kahve içip, otelinize gitmeden önce bir müzeyi ziyaret etmelisiniz. Eski şehir sizi büyüleyecek!


Enjoy Amsterdam fully!
Amsterdam'ın tadını çıkarın!

Take a look at Amsterdam shoes.
Amsterdam ayakkabılarına bir bakın.

18.10.2012

LOVE IS IN THE AIR...!

Can you feel it?
LOVE is in the air... Up on the clouds... All around us...
Hissedebiliyor musunuz?
Havada AŞK var... Gökte bulutlarda... Hepimizin etrafında...

Gizem and Hakan from Ankara ordered customized wedding shoes from KUKLA...
Ankara'dan Gizem ve Hakan KUKLA'dan kişiye özel düğün ayakkabıları sipariş ettiler...


They are pictured flying on a plane together, the cute blue aircraft carries their wedding date and they seem so happy!
Birlikte uçarken resmedildiler, şirin mavi uçak düğün tarihlerini uçuruyor ve çok mutlu görünüyorlar!

On the othe shoe, Atakule; a symbol of Ankara was painted. Gizem had received her proposal at a restaurant in Atakule.
Diğer tekine Ankara'nın bir sembolü olan Atakule boyandı. Gizem evlenme teklifini Atakule'de bir restoranda almış.

They are going to step into a brand-new life together, I really hope these shoes bring them the best of luck!
Birlikte yepyeni bir hayata adım adatacaklar , gerçekten bu ayakkabıların onlara şansların en güzelini getirmesini diliyorum!
Buradan sipariş verebilirsiniz.11.10.2012

WALKING ON PARIS STREETS IN AUTUMN...

It's cool outside and not so bright, but don't you love this weather?? The sky is greyish with clouds and leaves are falling down slowly... Welcome autumn- you have the best colur palette!
Dışarısı serin ve çok güneşli sayılmaz, ama bu havayı sevmiyor musunuz?? Gökyüzü bulutlarla grileşmiş ve yapraklar yavaş yavaş düşmekte... Hoşgeldin sonbahar- en güzel renk paleti senin!
What about taking a walk on Paris streets? KUKLA has made lovely flats for you to enjoy the whole day outside! 
Paris sokaklarında bir gezintiye çıkmaya ne dersiniz? KUKLA bütün günün tadını çıkarmanız için sevimli babetler yaptı!


 You can sit at a random cafe and order un croissant with a cup of coffee...
Rastgele bir cafeye oturup bir fincan kahve yanında bir kruasan söyleyebilirsiniz...

Or you can enjoy a big delicious cherry-chocolate cupcake!
Veya büyük lezzetli bir vişneli-çikolatalı kapkekin tadına varabilirsiniz!


Either way, around afternoon when it gets dim, you will hear the love-birds humming chants for each-other, under stret-lamps...
Her şekilde, akşamüstüne doğru etraf loşlaştığında, aşk-kuşlarının sokak-lambaları altında birbirlerine şarkılar mırıldandıklarını duyacaksınız....
Probably the most romantic way to spend the evening would be having a bottle of champagne under the Eiffel tower...
Muhtemelen akşamı geçirmenin en romantik yolu, Eyfel Kulesi altında bir şişe şampanya içmek olacaktır...

If you are addicted to high-heels, say Bonjour Paris! before going out the next day and trust your feet!
Eğer yüksek ökçelere bağımlıysanız, ertesi gün evden çıkmadan Günaydın Paris! deyin ve ayaklarınıza güvenin!


May be you should enter a tailor and get yourself a new tweed jacket made...
Belki de bir terziye girip kendinize yeni bir tüvit ceket diktirmelisiniz...

I hope autumn lasts for ever!
Umarım sonbahar sonsuza dek sürer!

You can order Paris flats and shoes.
Paris babetlerini ve ayakkabılarını sipariş verebilirsiniz.


2.10.2012

LOVE&MARRIAGE GO TOGETHER LIKE A HORSE&CARRIAGE...:)

New pair of bridal shoes for Senem&Hamithan from Ankara, handpainted with love by KUKLA:
KUKLA tarafından sevgiyle elde boyanmış yeni bir çift gelin ayakkabısı, Ankara'dan Senem&Hamithan için:
Look! They are riding a cute white horse:)
Bakın! tatlı beyaz bir ata binmişler:)
Bride's veil is floating in the wind as she holds onto the groom tight...
Damada sıkıca tutunurken gelinin duvağı rüzgarda uçuşuyor...
Little birds are busy with a romantic serenade.
Minik kuşlar romantik bir serenatla meşguller.
And he proposes her under the marvellous Galata Tower!
Ve işte erkek kıza evlenme teklif ediyor, hayranlık uyandırıcı Galata Kulesi altında!
                                                             
Their names were written on platforms and "just married" was written in pink hearts at back sides, lined with pearls.
Adları platformlara yazıldı ve arka taraflara pembe kalpler içinde "just married" yazılarak incilerle çevrildi.
"Love and marriage love and marriage
Go together like a horse and carriage horse and carriage... ;)"
"Aşk ve evlilik aşk ve evlilik
Beraber giderler at ile araba gibi at ile araba....;)"
Take a horse carriage to your wedding :)
Kendi düğününüze bir at arabasıyla gidin :)