designer

designer
atelier...

30.11.2012

CUTE CAT CHASING BUTTERFLIES!

Have you seen the cute cat chasing butterflies??
Kelebek kovalayan sevimli kediyi gördünüz mü??Brand new handpainted engagement shoes for Banu from İstanbul, by KUKLA!
KUKLA'dan İstanbul'dan Banu için yepyeni el boyaması nişan ayakkabıları!

On one shoe, "bride to be" is written in fuschia and 2 butterflies are painted. On the other; a white Persian cat is pictured, chasing a little butterfly-representing Banu's own cute cat :)
Ayakkabılardan tekinin üzerine fuşya renkte "gelin olacak" yazıldı ve iki kelebek boyandı. Diğerine; beyaz bir İran kedisi minik bir kelebeği kovalarken resmedildi-Banu'nun kendi tatlı kedisini temsilen :)
 As her nickname is "princess", I've painted a little princess crown and a magic wand, with a crystal star...
Lakabı "prenses" olduğundan, minik bir prenses tacı ile sihirli değnek boyadım, kristal bir yıldızla birlikte...


All are painted using waterproof paint carefully by hand.
Tamamı suya dayanıklı boyalarla özenle elde boyandı.

Their initials and the engagement date are written on platforms. The shoes are decorated with 3 layered spectacular bows made of sparkling tulle and fuschia ribbon. A line of pearls are added on heels and platforms to complete the princess look. 
Every young girl deserves to be pampered!
Adlarının baş harfleri ile nişan tarihi platformlara yazıldı. Ayakkabılar ışıltılı tül ve fuşya kurdeleden yapılan 3 katlı gösterişli fiyonklarla süslendi. Topuklara ve platformlara birer sıra inci eklenerek prenses görünümü tamamlandı.
Her genç kızın hakkıdır şımartılmak! ;)

Check them out here!
Buradan bakın!


21.11.2012

SNOWBALL FIGHT! - BRIDAL FLATS

"Winter is coming..."
Who doesn't love to stay inside and watch when it snows? Light a fireplace and open a bottle of wine, then cuddle up whole day long under a cozy blanket- preferably with your cat... 
"Kış geliyor..."
Kim sevmez kar yağdığında içeride kalıp seyretmeyi? Şömineyi yakıp bir şişe şarap açıp, bütün gün sıcacık battaniye altında kıvrılıp yatmayı- tercihen kedinizle birlikte...
Who doesn't love to be a child again and make snowmen in the backyard or play snowball fight?
These bridal flats are amde for such a couple: Esra&Can from Ankara.
Kim sevmez yeniden çocuk olup arka bahçede kardan adamlar yapmayı, veya kartopu oynamayı?
İşte bu gelin babetleri de böyle bir çift için yapıldı: Ankara'dan Esra&Can.
The lovely couple is pictured throwing eachother snowballs after their wedding.
Sevimli çift, düğünlerinden sonra birbirlerine kar topları atarken resmedildi.The groom is wearing a blue-brown suit for his wedding and the bride really shines in her sparkling wedding gown! 
Damat düğününde mavi-kahve bir takım giyiyor ve gelin parlak gelinliği içinde gerçekten ışıldıyor!


Snowman and snowwoman are painted using a shiny material to make them look like real snow, holding hands with love :)
Silver snowflakes and a few crystals are added to complete the winter theme.
Their initials are written in pink hearts, lined with clear crystals.
Kardan adam ile kardan kadın gerçek kar gibi börünsün diye ışıltılı bir malzeme ile boyandı, aşkla el ele tutuşmaktalar :)
Gümüş kar taneleri ve birkaç kristal taş kış temasını tamamlıyor.
Baş harfleri pembe kalpler içine yazılıp, şeffaf kristallerle çevrildi.

You can find them here.
Buradan bulabilirsiniz.

I hope we have the coldest winter ever!
Umarım en soğuk kışı geçiririz!16.11.2012

LOVE UNDER THE EIFFEL TOWER!

New wedding shoes for İnci&Gürhan from Ankara!
Ankara'dan İnci&Gürhan için yeni düğün ayakkabıları!
I painted on one shoe marriage proposal scene with a huge diamond ring :) And on the other, they are pictured flying on an airplane.
Ayakkabıların tekine dev tek taş yüzükle evlenme teklifi sahnesi boyadım :) Ve diğerinde çift uçakta uçarken resmedildi. 
On the outsides, the couple is pictured hugging eachother under the Eiffel Tower and sailing with a gondola in Venice...
Dış taraflarda, çiftimiz Eiffel Kulesi altında sarılırken çizildi ve Venedik'te bir gondolla giderken...
Soft pastels are chosen on the shoes: lilac, pink, sky blue and cappuccino. Their names are written on platforms and the wedding date is added on the soles, as well as on the flag of the plane.
Ayakkabılar üzerinde yumuşak pastel tonları kullanıldı: lila, pembe, gök mavisi ve kapuçino. Adları platformlara yazıldı ve tabanlara düğün tarihi eklendi, aynı zamanda uçağın flaması üzerine de.
"Just married" is written in pink hearts, lined with pearl beads and the heels are also decorated with big pearls.
Pembe kalpler içine "Just married" yazılıp inci boncuklarla çerçevelendi ve topuklar da büyük incilerle süslendi.
KUKLA wishes them a merry wedding ceremony and a brilliant new life together! ;)
KUKLA onlara eğlenceli bir düğün partisi ve birlikte harika bir yeni hayat diler! ;)

Take a look at these here!
Buradan bir göz atın!12.11.2012

"I DO!" FAIRY TALE


KUKLA wishes you a fairy-tale-wedding!
KUKLA sizlere peri-masalı gibi bir düğün diler!

First came his proposal with a huge diamond ring. She screamed "Yes!"
Önce erkeğin dev tek taşlı evlilik teklifi geldi. "Evet!" diye bağırdı kız.

Then came the wedding day, when the grrom took the bride from home, with a pink car.
Sonra düğün günü geldi çattı, damat gelini evden pembe bir arabayla aldı. 

They could hardly help not to eat while cutting the delicious wedding cake:)
Nefis düğün pastasını keserken yememek için kendilerini zor tutuyorlardı:)

After saying "I do!", lovely bride threw her flowers...
"Kabul ediyorum!" dedikten sonra sevimli gelin, çiçeklerini attı...

These customizable bridal shoes are painted by hand, using waterproof paint by KUKLA. You can order your own wedding shoes designed with your names and wedding date. 
Bu kişiye özel uyarlanabilen gelin ayakkabıları KUKLA tarafından, suya dayanıklı boyalarla elde boyandı. Siz de kendi isimleriniz ve düğün tarihinizi ekleyerek özel tasarım düğün ayakkabınızı sipariş edebilirsiniz. 

...And they lived happily ever after!
...Ve sonsuza dek mutlu yaşadılar!

Live your own fairy tale here...
Kendi peri masalınızı burada yaşayın...
8.11.2012

SEASIDE MARRIAGE PROPOSAL!

Who wants to get her proposal on the seaside?
Kim evlenme teklifini deniz kenarında almak ister?

He proposes her with a huge sparkling pearl and she says: "Yes!"
Erkek kıza kocaman ışıltılı bir inci ile evlenme teklif ediyor ve kız: "Evet!" diyor.
Bride and groom are sailing in a blue boat across the Maiden's Tower after their wedding...
Düğünden sonra Kız Kulesi'ne karşı gelinle damat mavi bir teknede gidiyorlar...
A baby whale swims by, shellfish and waves create the seaside atmosphere...
Bir bebek balina yakında yüzüyor, deniz kabukları ile dalgalar sahil atmosferi yaratıyor...
Cute crabs are holding banner, written "Married-Happy!" on them and orange starfish shine at the back.
Sevimli yengeçler, üzerinde "Evleniyoruz-Mutluyuz!" yazan pankartları taşıyor ve arkada turuncu deniz yıldızları ışıldıyor.
Spend a weekend on the seaside- and be happy!
Bir haftasonunu deniz kenarında geçirin- ve mutlu olun!
Check these out here!
Buradan göz atın!