designer

designer
atelier...

27.11.2013

LOVE in Nature...

Jessica ordered a pair of customized bridal flats for her upcoming wedding. She told me she preferred white flats to work on and natural&cute themed designs in mint&soft pink colours.
Jessica, yaklaşan düğünü için bir çift kişiye özel tasarlanan gelin babeti sipariş etti. Bana beyaz babetleri tercih ettiğini ve desenlerin nane yeşili&açık pembe renklerde, doğal&sevimli temada olmasını istediğini söyledi.
Inspired by their photographs showing the proposal in nature among fall trees, I depicted this scene on the toe-cap of one of the shoes.
Doğa içinde, sonbahar ağaçları arasındaki evlenme teklifinin fotoğraflarından esinlenerek, ayakkabıların bir tekinin burun kısmına bu sahneyi resmettim.
The other shoe shows them walking their lovely dog in the woods...
Diğer ayakkabı onları koruda köpeklerini gezdirirken gösteriyor...
She wanted me to include EMU eagle and incorporate a few special details into the design: opera ticket sub for "Phantom of the opera" and "the book of love". Lovely details to customize the shoes!
Benden EMU kartalını dahil etmemi ve birkaç özel detayı tasarıma katmamı istedi:"Operadaki hayalet" oyununun bilet koçanı ile "Aşkın kitabı". Ayakkabıları kişiselleştirmek için küçük detaylar! 
Yellow banners held by cute birds carry their names and wedding date.
Small pearls complete these bridal flats-I wish them a happy life!
Sevimli kuşların tuttuğu sarı bantlar üzerlerinde adlarını ve düğün tarihini taşıyor.
Küçük inciler bu gelin babetlerini tamamlıyor-Onlara mutlu bir hayat dilerim!
Contact me on facebook to tell me your story and help me customize your shoes!
Order handpainted shoes on my etsy shop.
Benle facebooktan iletişime geçin ve kendi hikayenizi anlatarak ayakkabılarınızı size özel tasarlamama yardımcı olun!
El boyama ayakkabıları emeksensin ya da tarzimon aracılığıyla sipariş verin.Handpainted Bridal Shoes & Butterfly Bridal Flats

Here are the bridal shoes I prepared for a Turkish customer... She chose ivory colour 8cm heels, tie-ribbon shoe model.
İşte bir Türk müşterim içim hazırladığım gelin ayakkabıları... Sedefli kırık beyaz renkte 8cm topuklu önden bağlanan ayakkabı modelinde karar kıldı.
She told me she preferred a simple elegant look; with pink organza ribbon bows.
Bana sade ve şık bir görünüm tercih ettiğini söyledi; pembe organze kurdelelerle bağlanan.
I painted a little Venetian gondola on 1 shoe and wrote bride's name on the side.
Ayakkabıların tekine minik bir Venedik gondolu boyadım ve yanına gelinin adını yazdım.
On the other shoe, couple is pictured hugging eachother under the Eiffel tower and the groom's name is added.
Diğer ayakkabıya Eiffel kulesi altında sarılan çift boyandı ve damadın adı eklendi.
"Happy"&"Peaceful" is written on pink hearts at back, lined with little crystals. Evil eye beads are put on the soles for good luck ;)
"Happy"&"Peaceful" arkalardaki pembe kalplere yazılarak etrafı küçük kristal taşlarla çerçevelendi. Tabanlara şans getirmesi için nazar boncukları konduruldu ;)
Bride-to-be requested also a pair of bridal flats; again in ivory colour.
Gelin adayı ayrıca bir çift gelin babeti de istedi, yine sedefli kırık beyaz renkte.
We decided to use tulle butterflies on both shoes, with pink crystals on them. Flats are decorated with scattered clear crystals to create a glimmering look...
Her iki ayakkabıda da pembe taşlarla süslü tül kelebekler kullanmaya karar verdik. Babetler serpme şeffaf kristal taşlarla tamamlanarak ışıltılı bir görünüm yaratıldı...
Their initials are added on the outer sides, with a pair of wedding rings nearby.
Baş harfleri dış yanlara eklendi, hemen yanlarında bir çift alyansla birlikte.
"In Love"&"Happy" is added on pink hearts, lined with crystals and evil-eye beads are placed on the soles again.
"In Love"&"Happy" pembe kalpler üzerine eklendi, etrafı kristal taşlarla çevrildi ve yine tabanlara nazar boncukları yerleştirildi.


***

You can contact me via facebook, like my facebook page and order your customized shoes on my etsy shop
Benle facebook üzerinden iletişime geçebilir, facebook sayfamı beğenebilir ve kendinize özel tasarlanan ayakkabıları emeksensin dükkanım ya da tarzimon sayfamdan sipariş edebilirsiniz.

22.11.2013

Romantic Wedding!

I've painted a bridal pair for Kaysee and I can say it's one of the prettiest shoes upto now; a floral design with no figures and different from my previous works...
Kaysee için bir çift gelin ayakkabısı boyadım ve şimdiye kadarki en güzel ayakkabılardan biri olduğunu söyleyebilirim; figür içermeyen floral bir desen, önceki çalışmalarımdan farklı...
Kaysee&Liam are planning a romantic wedding with pink roses&green leaves on their wedding cake and decorations. I painted pink bows, pink roses&green leaves and little cartoon trees as well as blue sea-waves...
Kayee&Liam düğün pastası ve dekorasyonunda pembe güller ve yeşil yapraklar olan romantik bir düğün planlıyorlar. Ben de pembe fiyonklar, pembe güller, yeşil yapraklar ve minik karikatür ağaçlar ile mavi deniz dalgaları boyadım...
She wanted to wear 7cm heels, peep toes in ivory and to match her fabulous wedding gown, I decided to put cream tulle bows on the shoes, with crystals.
7cm topuklu, burnu açı, sedefli kırık beyaz ayakkabılar giymek istiyordu ve muhteşem gelinliğine uyması için ayakkabılara kristallerle süslü krem tül fiyonklar koymaya karar verdim. 
We agreed to incorporate her favourite quote into the design: "Once in a while, right in the middle of an ordinary life, LOVE gives us a fairytale..." 
En sevdiği sözü de tasarıma dahil etmeye karar verdik: "Arada bir, sıradan bir hayatın tam ortasında, AŞK bize bir peri masalı sunar..."
A romantic, pretty, elegant look is created for another bride-to-be...
Bir başka gelin adayı için romantik, güzel ve şık görünüm yaratıldı...
Their names and wedding date is added on the shoes as well, placed among the designs.
İsimleri ve düğün tarihi de desenlerin arasına yerleştirilerek ayakkabılara eklendi.

You can contact me on my facebook page and order custom design bridal shoes on my etsy shop.
Benle facebook sayfamdan iletişime geçerek kişiye özel tasarlanan gelin ayakkablarını emeksensin dükkanım veya tarzimon sayfam üzerinden sipariş verebilirsiniz.


20.11.2013

St. Patrick Wedding!

I knew these would be amazing, when Alyssa contacted me to order a pair of St.Patrick themed handpainted shoes for her wedding...
Alysaa, düğününde giymek için el boyama St.Patrick temalı ayakkabılar sipariş vermek üzere benle iletişime geçtiğinde, bunların harika olacağını biliyordum...
We planned to write their names on one shoe, using an old English font with a gold&green love-knot in the middle.
Bir ayakkabıya bir eski İngiliz font kullanarak adlarını yazmayı planladık ve ortasına altın&yeşil bir aşk-düğünü koyduk.
On the other shoe a claddagh is painted, with little green&gold hearts and swirls to match.
Diğer ayakkabıya bir claddagh (17,yy.'da İrlanda'da üretilen sevgi ve sadakat sembolü yüzük; iki elin tuttuğu kalp biçiminde.) boyandı ve tamamlayıcı olarak birkaç minik yeşil&altın rengi kalp eklendi.
Green 4 leaf clovers placed at backs, with their wedding date on them and both heels&platfors are covered with small crystals. Green satin bows are put on the front to complete the look.
Yeşil 4 yapraklı yoncalar, üzerinde düğün tarihleri eklenerek arkalara yerleştirildi ve her iki topuk ile platformlar minik kristal taşlarla kaplandı. Önlere yeşil saten fiyonklar eklenerek görünüm tamamlandı.

You can find these shoes and many more on my etsy shop.
Bu ayakkabıların benzerlerini ve daha fazlasını, tarzimon sayfam ile emeksensin dükkanımda bulabilirsiniz.