designer

designer
atelier...

23.06.2014

Honeymoon in Paris&Barcelona...!

Alexandra and Andrew are getting married this August, they are planning to have a gorgeous honeymoon in Paris and Barcelona. These are the shoes I painted for their wedding :)
Alexandra ve Andrew bu Ağustos'ta evleniyorlar ve Paris ile Barcelona'da harika bir balayı planlıyorlar. İşte onların düğünü için boyadığım ayakkabılar :)
Their wedding colours are rosewood&light blue and green. I pictured the Eiffel on 1 shoe and added their lovely cats nearby, then painted the bride&groom cycling on the front. Paris shoe is completed with a couple of clouds and tiny hearts around...
Düğün renkleri gül ağacı&açık mavi ve yeşil. Ayakkabıların tekine Eiffel'i boyadım ve yanına sevimli kedilerini ekleyerek. öne de gelin ile damadı bisiklet sürerken resmettim. Paris ayakkabısı birkaç bulut ile etrafa serpiştirilmiş minik kalplerle tamamlandı...
I tried to incorporate their features; bridal gown and gray tux, her long wavy hair& his beard and moustache... ;)
Tüm özelliklerini dahil etmeye çalıştım; gelinliği ve gri takımı, gelinin uzun dalgalı saçları ile damadın bıyık ve sakalını... ;)
Barcelona shoe is designed with the fabulous La Sagrada Familia and bride&groom standing hand in hand next to it. On the front they are pictured hurrying off with suitcases and the signs say: barcelona, Madrid, Paris :)
Barcelona ayakkabısı muhteşem La Sagrada Familia bazilikası yanında el ele tutuşmuş gelin ve damat figürleri ile tasarlandı. Önde ellerinde bavullarla acele ederken resmedildiler ve tabelalarda Barcelona, Madrid, Paris yazıyor :)
Their names and wedding date are added on the inner sides of both shoes, with a few tiny hearts and "just married" is written on blue hearts at backs lined with pearls. Tiny pearls all around complete the look.
İsimleri ve düğün tarihleri birkaç minik kalpler birlikte her iki ayakkabının iç tarafına eklendi ve "jusr married" arkadaki mavi kalplere yazılarak etrafı incilerle çevrildi. Desenler arasına serpiştirilen minik inciler görünümü tamamlıyor.

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON , EMEKSENSİN veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

20.06.2014

DJ Groom&Dancing Bride!

Jessica wanted to have a lot of sparkle on her bridal shoes, as well as pearls and crystals. I designed a customized pair of shoes for their wedding with gorgeous bows made of saprkling white tulle, hot pink satin ribbons and white feathers...
Jessica, gelin ayakkabılarında bolca ışıltı, aynı zamanda inciler ve kristal taşlar istiyordu. Işıltılı beyaz tülden göz alıcı fiyonklar hazırladım, parlak pembe saten kurdele, kristal taşlı inci broş ve beyaz tüylerle birlikte...
Their names are written on the outer side and the wedding date is added on inner sides. Jessica and Adisa are both music lovers; he is actually a DJ. Cute details like a CD, equalizer, headphone, cassette and musical notes complete the design. 
İsimleri dış yanlara ve düğün tarihi iç yanlara yazıldı. Jessica ile Adisa müzik sever bir çift; hatta Adisa bir DJ. Bir CD, ekolayzer, kulaklık, kaset ve notalar gibi sevimli detaylar tasarımı tamamlıyor. 
They are pictures hand in hand listening to music on 1 shoe, and dancing bride&groom on the other shoe with champagne glasses on hands...
Tek ayakkabıda el ele müzik dinlerken resmedildiler, diğerinde dans eden gelin&damat ellerinde şampanya kadehleriyle...
Glitter on the wedding dress and little pink hearts, pink and clear crsytals and tiny pearls all around...
Gelinlikte, küçük pembe kalplerde ışıltı, etrafta pembe ve şeffaf taşlar ile minik inciler...
Amazing bridal shoes!
Harika gelin ayakkabıları!

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON , EMEKSENSİN veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)


18.06.2014

Mexican&Dutch Wedding!

Itziar contacted me to ask for a customized pair of bridal shoes for her upcoming wedding. She is Mexican and her husband to be is Dutch; so her main idea was to combine these 2 elements on her wedding shoes...
Itziar yaklaşan düğünü için benden bir çift kişiselleştirilmiş gelin ayakkabısı istemek için iletişime geçti. Kendisi Meksikalı ve müstakbel eşi Hollandalı; ana fikri bu iki unsuru düğün ayakkabılarında birleştirmekti...
She sent me pictures of funny Mexican symbols: colourful skulls, a cactus and pyramid, a mythological creature and ofcourse Frida... I really find Mexican culture interesting and inspiring!
Meksika sembollerinin komik resimlerini gönderdi bana: renkli kurukafalar, bir kaktüs ve piramit, mitolojik bir yaratık ile elbette Frida... Meksika kültürünü gerçekten enteresan ve ilham verici buluyorum!
I painted I <3 Amsterdam shoes before; so we used elements from these shoes symbolising Dutch culture like a windmill, tulips, a bicycle and old building facades... Lovely atmosphere with pastel colours!
Önceden ı <3 Amsterdam ayakkabıları boyamıştım; bunlardaki Hollanda kültürünü simgeleyen elemanları kullandık biz de: bir yel değirmeni, laleler, bisiklet ve eski bina cepheleri... Pastel renklerle sevimli bir atmosfer!
I painted 1 shoe with Mexican and the other shoe with Dutch motives. Picturing a lovely skull and tulips on toe-caps, created a sweet-punk look :)
1 ayakkabıyı Meksika ve diğerini Hollanda motifleriyle boyadım. Burun kısımlarına sevimli kurukafa ile laleler resmederek, tatlı-punk görünüm kazandırdım :)
Adding a few quotes around, they are completed. It's been fun working on a new pair of customized shoes!
Etrafa birkaç söz de ekleyerek tamamladım. Yeni bir çift kişiselleştirilmiş ayakkabı üzerinde çalışmak gerçekten eğlenceliydi!

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON , EMEKSENSİN veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

Swarovski Stilettos...

10cm heels white stilettos are prepared for Shana's upcoming wedding. We decided to create a simple elegance: red hearts on heel-caps and gold crowns on both soles, whole shoes decorated with small Swarovski crystals...
10cm topuklu stiletttolar Shana'nın yaklaşan düğünü için hazırlandı. Basit bir şıklık yaratmaya karer verdik: topuklarda kırmızı kalpler ve tabanlarda altın taçlar, ayakkabıların tamamı küçük Swarovski kristallerle süslendi...
Enjoy your customized shoes by KUKLA. ;)
KUKLAnın size özel tasarladığı ayakkabılarınızın tadını çıkarın! ;)

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON , EMEKSENSİN veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

8.06.2014

LOVE is in the air..!

I received an urgent order from Muğla; Serpil contacted me to ask for a pair of customized shoes for her wedding coming up in a week. We had no time to lose so I started working right away.
Muğla'dan acil bir sipariş aldım; Serpil hanım haftaya gerçekleşecek düğünü içinbenden kişiselleştirilmiş bir çift gelin ayakkabısı istemek için benle iletişime geçti. Kaybedecek vaktimiz olmadığı için hemen çalışmaya başladım.
She received her proposal in an air balloon in Cappadocia; that's why I pictured the couple flying in a colourful balloon on 1 shoe. Little clouds and tiny purple hearts complete the design.
Evlenme teklifini Kapadokya'da balonda aldığı için, onları renkli bir balonla uçarken resmetti bir ayakkabı üzerine. Küçük bulutlarla minik mor kalpler tasarımı tamamlıyor. 
On the other shoe; I painted the newly wed couple driving a pink cute VW old style wedding car, and put her lovely Persian cat nearby. :) On the signboards you can see their weddign&honeymoon locations written.
Diğer ayakkabıya; yeni evli çifti sevimli eski tip bir VolksWagen düğün arabası sürerken çizdimve tatlı İran kedisini yanlarına iliştirdim. Tabelalarda ise düğün ve balayı mekanlarını görebilirsiniz.
She wanted to have princess crowns at backs, and I painted fuchsia crowns with glitter and decoarted them using small pearls&crystals. They do look gorgeous!
Arakalarda prenses taçları olsun istedi, ben de simli fuşya taçlar boyayıp minik inciler ve taşlarla süsledim. Gerçekten muhteşem görünüyorlar!
Names of bride&groom are written on fuchsia hearts on the soles with glitter.
Gelin&damadın isimleri tabanlardaki simli fuşya kalplere eklendi.
I wish them a brilliant wedding! ;)
Onlara harika bir düğün diliyorum! ;)

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON , EMEKSENSİN veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

6.06.2014

Alice in Wonderland...

Wonderland themed shoes are fresh!
Wonderland temalı ayakkabılar taze çıktı!

I designed a pair of Alice in Wonderland themed shoes for a former customer of mine, from South Africa; she wanted to wear them at a special Alice event this summer...
Güney Afrika'dan eski bir müşterime Alice Harikalar Diyarında temalı bir çift ayakkabı tasarladım; bu yaz geç.ekleşecek özel bir Alice etkinliğinde giymek istiyordu bunları...
She wanted Alice not to be the main character, but instead a vintage style created with minor characters form the tale. We decided to focus on the White Rabbit who is always in a hurry and the ever smiling Cheshire Cat :)
Alice'in ana karakter olmasını istemiyordu, onun yerine hikayenin küçük karakterleriyle vintage bir görünüm yaratmamı tercih ediyordu. Her zaman acelesi olan Beyaz Tavşan ile hep gülen Cheshire kedisi karakterlerine odaklanmaya karar verdik :)
I pictured the rabbit resting by a tree and the cat pouring tea from a branch above... On the other shoe I painted his vintage clock with its chain, dark red roses around...
Tavşanı bir ağaca dayanmış dinlenirken ve kediyi yukarıdaki bir daldan ona çay dökerken resmettim... Diğer ayakkabıya tavşanın köstekli saatini boyadım, etrafında kırmızı güller...
Thorny branches with navy birds and some spring flowers near the tree complete the whimsical look of the shoes...
Lacivert kuşların tünediği dikenli dallar ve ağacın yanında bahar çiçekli dallar, bu ayakkabıların masalsı görünümünü tamamlıyor...
I used wine-red and navy satin bows to decorate them, with cute pendants that remind us of the Alice story : a bronze little tea-pot and a key with a lock.
Süslemek için Alice hikayesini hatırlatan sevimli objelerin asılı olduğu şarap rengi ve lacivert saten fiyonklar kullandım : minik bronz bir çaydanlık ile bir anahtar ve kilit.
And perhaps the best touch is the last touch: I wrote quotes from the tale on both heels, using a Wonderland style font, kind of a whirling down pattern: "The greatest gift you can give her is a lifetime of adventures." and "Imagination is the only weapon in the war against reality."
Ve sanırım en güzel dokunuş sonuncusu oldu: Her iki topuğa, dönerek aşağı inecek şekilde Wonderland sitli bir yazı karakteriyle masaldan sözler yazdım: "Ona verebileceğin en iyi hediye ömür boyu süren maceralardır." ve "Hayal gücü gerçekliğe karşı savaştaki tek silahtır."

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON , EMEKSENSİN veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)