designer

designer
atelier...

31.07.2015

Ivory&Black Wedding theme- Custom Design elegant bridal shoes

I've just finished working on Kate's bridal shoes.
Kate'in gelin ayakkabıları üzerinde çalışmayı az önce tamamladım.
She preferred a simple-chic design to match her ivory&black wedding theme...
Krem&Siyah düğün temasına uyacak sade şık bir tasarım tercih ediyordu...
We decided to prepare ivory shoes for her with 3.5" heels, peep toes and thin ankle straps.
Onun için sedef rengi, 9cm topuklu burnu açık ve bilekten bantlı modeli çalışmaya karar verdik.
Their names are written on the side of the left shoe, wedding date on the right shoe and delicate twirls complete the look.
İsimleri sol tekin yan tarafına yazılarak, düğün tarihi sağ teke eklendi ve zarif kıvrımlar görünümü tamamladı.
On the inner side, I added a verse from their favourite poem: "I carry your heart with me."
İç yana ise en sevdikleri şiirin bir dizesini ekledim: "Kalbini beraberimde taşıyorum."
I completed the design with black loops and twirls...
Tasarımı kıvrımlı dalgalı figürlerle bitirdim...
And the last but not the least; we added their sons' names on the backs, in hearts outlined with pearls.
Ve son olarak önemli bir dokunuş: Oğullarının adlarını arkada kal şeklindeki incilerin içine yazdık.
Elegant custom design bridal shoes!
Şık kişiye özel gelin ayakkabıları!

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

29.07.2015

Farm wedding in a barn with colourful bunting...

I've just finished working on these wedges for Tamzin's upcoming wedding. They turned out real cute-one of my favourite pairs!
Tamzin'in yaklaşan düğünü için bu dolgu topuklu ayakkabılar üzerinde çalışmayı yeni bitirdim. Gerçekten tatlı oldular-en sevdiğim çiftlerden biri!
Tamzin and Rob are planning a farm wedding in a barn with lots of colourful bunting and fairy lights. Big round straw bales and bright coloured flowers will be a part of the decor as well.
Tamzin ile Rob, bir sürü renkli bayrak ve ışıklarla süslü bir ahırda gerçekleşecek çiftlik düğünü planlıyorlar. Büyük yuvarlak saman balyalarıyla renkli çiçekler de dekorasyonun bir parçası.
We agreed to work on 5" wedges with peep toes in ivory, these would be the most comfortable yet elegant choice for their country wedding...
13cm dolgu topuklu sedef renkli burnu açık ayakkabılar üzerine çalışmaya karar verdik, bunlar kırsal düğün için hem en rahat hem de şık olan seçenekti...
I thought if we picture the bride&groom standing hand in hand in front of the barn on 1 shoe that'd be nice, and Tamzin suggested on the other shoe bride&groom can be holding the flags.
Tek ayakkabıya gelin ve damadı el ele tutuşmuş ahırın kapısı önüne dururken resmetmenin hoş olacağını düşündüm, Tamzin de diğer ayakkabıya gelin le damadı bayrakları tutarken yerleştirmemizi önerdi.
These being the main scenes; I completed the design with lovely details such as wooden signs, little hearts and clouds, pink roses and some green grass...
Bunları ana figürleri olarak ele alarak, tasarımı sevili detaylarla tamamladım: ahşap tabelalar, minik kalpler ve bulutlar, pembe güller ve biraz yeşil çimen...
I tried to incorporate their features; the bride's wedding dress and groom's navy suit...
Tüm özelliklerini dahil etmeye çalıştım; gelinin elbisesi ile damadın lacivert takımı...
Colourful bunting and fairy lights look so pretty! :)
Rengarenk bayraklar ve küçük ışıklar çok tatlı görünüyor! :)
On the other shoe you can see the bride&groom holding the flags and a delicious looking wedding cake near them.
Diğer ayakkabıda gelin ve damadı bayrakları tutarken görebilirsiniz, yanlarında da leziz görünen düğün pastasını.
On the backs I painted coral pink hearts to match the bridesmaids dresses, with "just married" and the wedding date, outlined these with pearls.
Arkada nedime elbiselerine uyumlu olması için mercan pembe kalpler boyayıp içlerine "just married" ve düğün tarihlerini ekledim, etrafını inciyle çerçeveledim.
Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

28.07.2015

Pink cherry blossoms handpainted wedding shoes ***

These shoes are prepared for Marianne's October wedding in South Africa.
Bu ayakkabılar Marianne'in Ekim ayında Güney Afrika'daki düğünü için hazırlandı.
 
She loved cherry blossoms and their wedding theme is soft pink; therefore we decided to picture cherry blossoms on the heels and add pink hearts with "I Do" on the soles...
Kiraz çiçeklerini çok sevdiği için ve düğün temaları da pastel pembe rengi olduğundan; topuklara pembe kiraz çiçekleri boyamaya ve tabanlara "I Do" yazan pembe kalpler eklemeye karar verdik...
 
Marianne and Cobus got engaged under the Eiffel Tower, so it'd be a lovely idea to incorporate this on 1 shoe. On the other shoe their names&wedding date is written with a few pink hearts around.
Marianne ile Cobus Eiffel Kulesi'nde nişanlanmışlar, bunu bir ayakkabıya dahil etmek tatlı bir fikir olacaktı. Diğer ayakkabıya isimleri ve düğün tarihleri yazılıp etrafına birkaç pembe kalp kondu.
 On the toes I pictured them as bride&groom with a couple of champagne glasses to celebrate :)
Burun kısımlarında, onları gelin&damat olarak resmettim ve yanlarına kutlamaya hazır bir çift şampanya kadehi koydum :)
 A cute bird couple is chirping on the cherry blossom tree...
Kiraz çiçeği ağacında sevimli bir kuş çift cıvıldıyor...
Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)
24.07.2015

Sydney Engagement & Venice Honeymoon

Susan has contacted me to ask for a pair of custom design bridal shoes for her upcoming fall wedding.
Susan benle iletişime geçip yaklaşan sonbahar düğünü için özel tasarım bir çift gelin ayakkabısı istedi.
Their wedding colours are burnt orange and eggplant, and she preferred 5"heels with 1" platforms, peep toes in ivory with cross straps.
Düğün renkleri yanık turuncu ile patlıcan moruymuş ve 13cm topuklu, 2,5cm platformlu sedef renkli burnu açık, çapraz bantlı ayakkabılar tercih etti.
She told me they got engaged in Sydney and therefore she would like to have the Opera house building pictured, and I suggested proposal with a huge diamond ring scene would be lovely to complete this shoe. :)
Bana Sydney'de nişanlandıklarını söyleyip Opera binasını resmetmemi istedi, ben de bu ayakkabıyı tamamlamak için dev tek taşlı evlenme teklifi sahnesinin tatlı olacağını önerdim. :)
Sydney Opera house is painted on the right shoe and I pictured Charles proposing her on the front. A couple of orange&purple hearts and their names written on the platforms...
Sydney opera binasını sağ teke boyayıp Charles'ı evlenme teklif ederken ön tarafa çizdim. Bir iki mor&turuncu kalp ekleyip isimlerini platforma yazdım...
For the left shoe; we agreed to create a honeymoon theme with Grand canal buildings to symbolise Venice. 
Sol tek için balayı temasını oluşturmaya karar verdik; Venedik sembolü olarak Grand Kanal binalarına yer vermek suretiyle.
 On the toe; I thought it'd be sweet to picture the bride&groom sailing on a Venetian gondola :)
Burun kısmına; gelin ile damadı bir Venedik gondolunda giderken resmetmenin tatlı olacağını düşündüm :)
Their wedding date is added on the platform.
Düğün tarihleri platforma eklendi.
 The shoes are completed with a few hearts on the inner sides...
İç yanlara da birkaç kalp kondurarak ayakkabıları tamamladım...
 Last touch: burnt orange hearts on the soles with "I Do" :)
Son dokunuş: tabanlarda yanık turuncu kalpler üzerine " I Do" :)
Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)


9.07.2015

Little Mermaid Customized handpainted Bridal Shoes***

Little mermaid Ariel was one of my favourite fairy tale characters when I was a child... That's why, when I received an order for a pair of handpainted bridal shoes with Little Mermaid theme, I felt excited to start them right away!
Küçük denizkızı Ariel çocukken en sevdiğim masal kahramanlarındandı... Bu yüzden, Küçük Denizkızı temalı bir çift el boyama gelin ayakkabısı siparişi aldığımda, hemen başlamak için heyecanlandım!
Buse and Efe are getting married this August, and planning an underwater themed wedding with a whimsical touch. Their colours are all pastels; dirty blush, light blue, teal, lavander and a lot of glitter...
Buse ile efe bu Ağustos'ta evleniyorlar ve masalsı dokunuşları olan denizaltı temalı bir düğün planlıyorlar. Renkleri hep pastel; gri-pembe, açık mavi, deniz yeşili, lavanta ve bolca ışıltı....
I started with dirty blush hearts on the heels with "just married" and outlined them with rhinestones.
Topuklarda kirli pembe kalpler içine "just married" yazarak başladım ve etrafını taşlarla çerçeveledim.
We decided to write these quotes on the outer sides: "Happily ever after" and "Kiss the girl" and then picture the underwater castle of Atlantica, as well as a glass bottle stuck on sand.
Dış yanlara şu sözleri yazmaya karar verdik: "Sonsuza dek mutlu" ile "Kızı öp" ve sonrasında da Atlantica denizaltı şatosu ile birlikte kuma saplanmış cam bir şişe resmetmeye karar verdik.
Light blue glimmering castle and lavander sand create a magical atmosphere, and the sides are completed with teal sea waves and little fish&seashells around. :)
Pırıltılı açık mavi şato ile lavanta moru kumlar sihirli bir atmosfer yaratıyor, dış yanlar deniz yeşili dalgalar ve etrafında minik balıklar, deniz kabuklarıyla tamamlanıyor. :)
Their names&wedding date is added on the inner sides, and teal waves, little seashells, starfish, sea horses, fish are pictured around them.
İsimleri ile düğün tarihi iç yanlara eklenerek, deniz yeşili dalgalar, minik deniz kabukları, deniz yıldızları, deniz atları ve balıklar etrafına boyandı.
On the toes I painted Ariel and Eric, from the Little Mermaid tale, facing eachother...
Burun kısımlarında Küçük Denizkızı masalından birbirlerine bakan Ariel ile Eric'i boyadım...
Blue hearts on the soles say: "I Do!" and a few little seashells complete the look. ;)
Tabanlarda mavi kalpler "Evet!" diyor ve etrafına serpiştirilen minik birkaç deniz kabuğu görünümü tamamlıyor. ;)

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)