designer

designer
atelier...

1.12.2016

Christmas Eve Wedding - Champagne Bridal Shoes with Gold Accents ***

 I have just completed these bridal shoes for a Christmas Eve wedding.
Bir Yılbaşı düğünü için hazırladığım bu gelin ayakkabılarını henüz bitirdim.
 Champagne satin shoes with 3" heels are decorated with embellished lace...
Vizon saten 7.5cm topuklu ayakkabılar, işlemeli dantelle süslendi...
 I used champagne sequins and beads on the embroidery, we also decided to add some gold accents.
İşlemede şampanya rengi pullar ve boncuklar kullandım, ayrıca altın detaylar da eklemeye karar verdik.
 Gold adds some extra sparkle to match with Christmas theme :)
Altın rengi ekstra ışıltı katarak Yılbaşı temasıyla uyum sağlıyor :)
Visit my instagram page and facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my  online shop or etsy shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

Customized Shoes for a Boston wedding - Handpianted Bridal Shoes with Coral&Blue&Gray color scheme

 Vanessa is a German girl getting married in Boston, and she would like to get custom design bridal shoes incorporating her wedding colors: coral, blue and gray.
Vanessa Alman asıllı bir kız ve Boston'da evleniyor, düğün renkleri olan mercan, mavi ve griyi dahil edeceğimiz özel tasarım gelin ayakkabıları istiyor.
We decided to picture the Boston skyline on 1 shoe; with some gray coloring on the building and blue on the sea.
Ayakkabıların tekine Boston şehir görüntüsünü çizmeye karar verdik; binalara gri renklendirme yaptık ve denizde biraz mavi kullandık.
 Bride&groom is pictured on the other toe, I tried to incorporate her long seleeved wedding dress and floral tiara, as well as his chequered gray check suit. :)
Diğer ayakkabının önüne gelin ile damadı resmettim; gelinin uzun kollu gelinlik ve çiçek tacını, damadın ise ekoseli gri takımını yansıtmaya çalıştım. :)
 She suggested adding a German quote on the inner sides, and I painted little blue hearts around the writing. Gold wedding rings&champagne glasses complete the look.
İç taraflara Almaca sözler yazmayı önerdi, ben de yazının etrafına minik mavi kalpler boyadım. Altın alyanslar ile şampanya kadehleri görüntüyü tamamladı.
Coral hearts on the backs with "just married" are outlined with pearls, and small blue hearts decoarte the heels...
Mercan kalplere "just married" yazılarak erafı incilerle çerçevelendi ve küçük mavi kalpler topukları süslüyor...

***

Visit my instagram page and facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my  online shop or etsy shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

24.11.2016

Custom Design Turquoise Bridal Shoes

I designed these shoes for a bride-to-be from UK, who is planning a turquoise themed wedding this summer.
Bu ayakkabıları yazın turkuaz temalı bir düğün planlayan İngiltere'den bir gelin adayı için tasarladım.
She would like me to create a travel themed design incorporating all the places they visited together: Santiago, Hobart, Venice, Dubai, Singapore and Mauritius...
Benden birlikte gittikleri yerleri dahil ederek bir seyahat teması yaratmamı istedi; Santiago, Hobart, Venedik, Dubai, Singapur ve Mauritius...
I pictured the hotel room proposal in Venice as she described me, on 1 toe and you can see them sailing in a Venetian gondola on the side.
Ayakkabıların tekinin ön kısmına Venedik'te bir otel odasındaki evlenme teklifini bana anlattığı şekilde resmettim, yan tarafta ise onları gondolla gezerken görebilirsiniz.
On the other shoe I pictured the bride&groom flying on an airplane and the Santiago cathedral.
Diğer ayakkabı üzerine gelin ile damadı uçakta resmettim ve Santiago katedralini çizdim.
On the inner side I painted the famous Dubai hotel, added theier wedding date and completed with little jumping dolphins...
İç yanına meşhur Dubai otelini boyadım, düğün tarihlerini ekledim ve atlayan yunuslarla tamamladım...
Singapore's pretty mermaid statue is added on the inner side of the right shoe, their names are written and this shoe is completed with some small seashells on sand...
Singapur'un sevimli denizkızı heykeli sağ tekin iç tarafına boyanarak isimleri yazıldı ve bu ayakkabı da kumda birkaç küçük deniz kabuğu ile tamamlanmış oldu...
I think we managed to create a fresh beach wedding theme with thier wedding color turquoise!
Sanırım düğün renkleri olan turkuazı kullanarak taptaze bir sahil düğünü havası yaratabildik!
Her fiancé having 3 girls of his own, with her 2 kids, they will have 5 children altogether when they get married. A huge happy family! :)
Nişanlısının 3 kızı varmış, evlendiklerinde kendisinin 2 çocuğu ile beraber toplamda 5 çocuklu bir çift olacaklar. Kocaman mutlu bir aile! :)
As the last tocuh; she wanted to incorporate all their childrens names including their 2 dogs on 1 sole, and a caricature painting of them together on the other sole. After painting the soles in turquoise I pictured the cute family and these custom design forever keepsake shoes are ready to ship!
Son dokunuş olarak; çocukların isimleri ve 2 köpeklerinin adlarını tek ayakkabının tabanına yazmamızı ve diğer tabana onların karikatürlerini çizmemizi istedi. Tabanları turkuaza boyadıktan sonra sevimli aileyi resmettim ve bu kişiye özel tasarlanan, sonsuza dek saklanacak ayakkabılar yola çıkmaya hazır!
***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my  online shop or etsy shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

Navy & Burgundy Wedding Shoes

One of my favourite wedding themes is navy&burgundy, which we used for our wedding decor as well!
Navy blue tux for the groom with burgundy bowtie, burgundy acceents on my bridal bouquet and navy ribbons on my bridal shoes complete the look...
En sevdiğim düğün temalarından biri lacivert&bordo, biz de kendi düğünümüzde bu şemayı kullandık!
Lacivert damatlık ile bordo papyon, bordo çiçeklerle süslü gelin buketi ve gelin ayakkabılarımda lacivert kurdeleler görünümü tamamlıyor...
Beckie contacted me from United Kingdom to ask for a pair of handpainted bridal shoes to match her navy&burgundy wedding. We decided to work on 4" heels with navy satin ribbons and use burgundy coloring on the designs.
İngiltere'den Becki benle iletişime geçerek lacivert&bordo düğünü ile uyumlu bir çift el boyama gelin ayakkabısı istedi. 10cm topuklu ve lacivert saten kurdeleli ayakkabılar üzerinde çalışmaya karar verdik ve desenlerde bordo kullandık.
 I wrote their names on the sides with burgundy coloring, and pictured a big rose on one toe in shades of wine color.
Yanlara isimlerini bordo renklendirmeyle yazdım, burun kısmında şarap rengi tonlamasıyla büyük bir gül boyadım.
 On the other toe a lovely bird couple with a few little navy hearts around...
Diğer ayakkabıya ise sevimli bir kuş çift resmettim ve etrafına minik lacivert kalpler kondurdum...
Light brown branches are painted all over the heels with burgundy and dusy rose color flowers.
Topuklara bordo ve gül kurusu çiçekli açık kahverengi dallar boyandı.
 And lastly their quote is written on the soles with a couple navy blue hearts to complete the design.
Ve son olarak tabanlara istedikleri söz yazılıp birkaç lacivert kalp ile tasarım tamamlandı.
Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my  online shop or etsy shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

7.11.2016

***Aqua Beach Wedding***

 I have just finished working on these pretty bridal shoes with aqua beach wedding theme!
Su yeşili sahil düğünü temalı bu güzel gelin ayakkabıları üzerinde çalışmayı henüz bitirdim!
 Shelley and Vinny are getting married this February in New Zeland and they asked me to design a customized pair of shoes incorporating their names and wedding date as well as aqua color.
Shelley ile Vinny bu Şubat ayında Yeni Zelanda'da evleniyorlar ve benden isimlerini, düğün tarihlerini, su yeşili rengini de dahil ederek kişiselleştirilmiş bir tasarım yapmamı istediler.
 I pictured a beach proposal scene on sand and seashells, and wrote their names on the sides with aqua coloring. You can see the bride&groom kissing on the other shoe! :)
Ayakkabıların önüne kumda deniz kabukları üzerinde bir sahilde evlenme teklifi sahnesi resmettim, yanlara isimlerini su yeşili renklendirmeyle yazdım. Diğer ayakkabıda gelin ile damadı öpüşürken görebilirsiniz! :)
 Wedding date is added on the inner bits and champagne glasses&wedding rings complete the details with some small blush hearts around...
Düğün tarihi iç yanlara yazılarak şampanya kadehleri ve alyanslarla detaylar tamamlandı ve etrafa birkaç minik pudra pembesi kalp konduruldu...
" just married" is written on aqua hearts on the back outlined with rhinestones, and the soles are painted turquoise as well, with blush starfish to complete the look.
Arkada su yeşili kalplere "just married" yazılarak etrafı taşlarla çerçevelendi ve tabanlar da turkuaza boyanarak pudra deniz yıldızları ile görünüm tamamlandı.
Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my  online shop or etsy shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için online dükkanımZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

22.08.2016

Wind turbine lovers! Earthy tones on handpianted bridal shoes...

 This weekend I finished working on a new pair of bridal shoes for a local bride-to-be.
Bu haftasonu, yerel bir gelin adayı için yeni bir çift gelin ayakkabısı üzerinde çalışmayı bitirdim.
 They met while working at a wind turbine field, therefore we decided to incorporate wind turbine on 1 shoe, and I pictured the cute couple next to it. :)
Rüzgar enerji santrali arazisinde çalışırken tanışmışlar, biz de ayakkabılardan birine rüzgar türbini yapmaya karar verdik ve sevimli çifti yanına resmettim. :)
 On the other shoe I pictured them kissing as bride&groom and completed this shoe with champagne glasses and little burgundy hearts...
Diğer ayakkabıya onları öpüşen gelin&damat olarak boyadım ve bu ayakkabıyı küçük bordo kalpler ile şampanya kadehleri çizerek tamamladım...
 Their names are written on the platforms while the wedding date is added onto banners on inner platforms, carried by little airplanes.
İsimleri platformlara yazıldı, düğün tarihi de iç platformlara minik uçakların uçurduğu bayraklara eklendi.
Light brown hearts are painted on the backs with "just married" and outlined with pearls to complete the elegant natural look.
Açık kahve kalpler topuklara boyanarak "just married" yazıldı ve incilerle çerçevelendi, böylece doğal şık görünüm tamamlandı.

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my  online shop or etsy shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)


Lilac Tea Party Wedding Shoes

These beauties are designed for an English tea party themed wedding with lilac colours and magenta accents...
Bu güzellikler İngiliz çay partisi temalı, lila ve magenta tonlarında bir düğün için tasarlandı...
I pictured mixmatch teacups on the sides in pastel shades, flowers and butterflies. Birdcages are a part of the wedding decor so they are incorporated as well.
Yanlara karışık desenli pastel tonlarda çay fincanları boyadım ve çiçeklerle kelebekler ekledim. Kuş kafesleri düğün dekorasyonunun bir parçası olduğundan onları da tasarıma dahil ettik.
Their names and wedding date are written on the inner sides with a few small pink hearts.
İsimleri ve düğün tarihleri iç taraflara yazılarak etrafına birkaç pembe kalp eklendi.
Lilac&white polka dot bows are painted on the toes, purple hearts on the backs with "just married" are outlined with pearls.
Lila&beyaz puantiyeli fiyonklar önlere boyandı, arkalarda ise mor kalplere "just married" yazılıp incilerle çevrildi.

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my  online shop or etsy shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)


Garden wedding - handpainted wedges

 One of my customers had her wedding past saturday, at her backyard in England. I designed wedges for her, so that she wouldn't sink in grass and wear them comfortably all night long.
Geçtiğimiz cumartesi müşterilerimden biri İngiltere'deki bahçesinde düğün yaptı. Onun gece boyu rahat edebilmesi ve çimene batmaması için dolgu topuklu bir model tasarladık.
On 1 shoe I pictured them as bride&groom standing in front of the white marquee they are having at the the garden, and wrote Mr.&Mrs. On the other shoe she wanted me to picture their lovely daughter Erin playing with their dog.
Tek ayakkabıda gelin&damadı bahçelerine kuracakları beyaz çadır önünde dururken resmettim, Mr.&Mrs. yazdım. Diğer ayakkabıda ise tatlı kızları Erin'i köpekleriyle oynarken çizmemi istedi. 
I tried to incorporate her dainty wedding dress and his light gray suit, and added some greenery on the background to symbolise their garden wedding.
Zarif gelinlik ile açık gri damatlığı yansıtmaya çalıştım ve bahçe düğününü simgelemek için arkaya biraz yeşillik ekledim.
White roses and shamrocks are scattered around the inner sides and toes, with tiny pink hearts and small rhinestones...
Beyaz güller ve yeşil yoncalar ile minik pembe kalpler burun kısımlarına ve iç taraflara boyandı, küçük kristal taşlar serpiştirildi...
Light pink hearts on the backs with "just married" are outlined with rhinestones and these cute shoes are completed!
Topuklarda açık pembe kalplere "just married" yazılıp etrafı taşlarla çevrildi ve bu tatlı ayakkabılar tamamlandı!
Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my  online shop or etsy shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

8.08.2016

Lilac & Gray Emebllished lace Wedding Shoes

 This weekend we finished working on a new pair of bridal shoes, incorporating lilac and gray colors.
Bu haftasonu lila ve gri renklerini birleştiren yeni bir çift gelin ayakkabısı üzerinde çalışmayı tamamladık.
 Lilac satin shoes are embellished with gray lace and beads, lilac ribbons complete the look.
Lila saten ayakkabılar gri işlemeli dantel ile tasarlandı ve lila kurdele görünümü tamamladı.
 I love how soft and delicate result! Lilac matches with gray wonderfully...
Yumuşak ve narin sonuca bayıldım! Lila gri ile harika uyum sağlıyor...
 Silver sequins shine on the gray lace and add some sparkle on the design.
Gümüş pullar gri dantel üzerinde ışıldayarak tasarıma biraz pırıltı katıyor.
 These shoes would be perfect for a bride who has lilac&gray wedding theme, also for the bridesmaids.
Bu ayakkabılar lila&gri düğün temasına sahip gelinler içinde nedimeler için de mükemmel olur.
Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my  online shop or etsy shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

5.08.2016

Red Embellished Lace Christmas Wedding Shoes / Henna / Bridesmaids Shoes

 Doesn't everyone love Christmas weddings!? All that glitter & red shows great on snowy winter background...
Yılbaşı düğünlerini herkes sevmez mi?! Tüm o ışıltı ve kırmızı renk, karlı kış manzarasında harika durur...
 Most of my customers who are getting married in December prefer to have Christmas themes.
Aralık ayında evlenen birçok müşterim Noel temasını tercih ediyor.
Christmas bridal bouquets usually include pine cones :)
Yılbaşı gelin buketlerinde genelde kozalaklara yer veriliyor :)
 Christmas wedding shoes incorporate some bright or deep red, like ribbons and rhinestones...
Yılbaşı düğün ayakkabılarına biraz parlak ya da koyu kırmızı dahil edilir, bu kırmızı kurdeleler ve taşlar gibi...
 I prepared these shoes for a former customer who got married last December.
Bu ayakkabıları geçen Aralıkta evlenen bir müşterim için hazırladım.
 Ivory lace shoes are embellished with. ivory beads&sequisn and pearls, then red ribbons and rhiestones are added to complete the look...
Krem dantel ayakkabılar pullar&boncuklar ve incilerle işlenerek, kırmızı kurdele ve taşlar eklendi ve görünüm tamamlandı..
"I Do" is written on the soles using red rhinestones as well.
Tabanlara da kırmızı taşlarla "I Do" yazıldı.
 This month, I have designed a new pair of red embellished lace shoes.
Bu ay yeni bir çift işlemeli kırmızı dantel ayakkabı tasarladım.
 Red satin shoes are embroidered with red lace&beadwork, which creates a strong vibrant result.
Kırmızı saten ayakkabılar üzerine kırmızı boncuk işlemeli dantel kullanılarak güçlü ve parlak bir sonuç yaratıldı.
 These are perfect for henna rituals also, which are traditional celebrations held before the wedding common in Asian culture...
Asya'ya özgü düğünden önce yapılan geleneksel kutlamalar olan kına geceleri için de mükemmel bir seçim..
 I certainly love the energy of red!
Kırmızının enerjisini kesinlikle çok seviyorum!
Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my  online shop or etsy shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)