designer

designer
atelier...

30.12.2013

Cinderella Wedding! Vol.2- Customized Handpainted Bridesmaids Shoes


 
I am going on with the bridesmaids shoes for Lucy's wedding, 2 more pairs are ready now.
Lucy'nin düğünü için nedime ayakkabılarını boyamaya devam ediyorum, 2 çift daha hazır. 
Our main idea was to paint the same designs on the outer sides: pink pumpkin carriage and blue castle, with fairy tale quotes: "Once upon a time..." and "...Happily ever after"added. Except these, to make some customization on colours and details, like the figures painted on inner sides.
Ana fikrimiz şöyleydi: Dış yanlara hep aynı desenleri boyamak; pembe balkabağı arabası ve mavi şato ile masal sözleri: "Bir varmış bir yokmuş..." ve "...Sonsuza dek mutlu yaşadılar" eklemek. Bunların dışında, iç yanlara boyanan detaylarda ve renklerde biraz kişiselleştirme yapmaktı. 
So I painted one pair with tiny blue stars, blue ribbon, a crown and mirror, the ther pair with pink stars, pink ribbon, crystal shoe on a pink pillow, another pair with light peacock green stars, lovely bids holding the peacock green ribbon and the last pair with silver stars, silver ribbon and magic wands...
Ben de bir çiftini mavi minik yıldızlarla,mavi kurdele ve bir taç ile ayna ekleyerek tasarladım, diğer çifti pembe yıldızlar, pembe kurdele, pembe yastık üzerinde kristal ayakkabı ile boyadım, bir başka çifti Nil yeşili yıldızlar ve nil yeşili kurdeleyi tutan sevimli kuşlar yaparak tamamladım, son çifti ise gümüş yıldızlar, gümüş kurdele ve sihirli değnek ile hazırladım...

4 pairs of bridesmaids shoes are ready by now-the bridal pair is yet to come!
Şimdiye kadar 4 çift nedime ayakkabısı hazır-daha gelinlik ayakkabı gelecek!

Take a look at the previous 2 pairs painted with Cinderella theme on my previous blogpost.
Visit my etsy shop to order your customized shoes. :)
Önceden yaptığım Sindirella teması ile boyanan diğer 2 çifte göz atmak için eski blog yazıma göz atın.
Kendi kişiselleştirilmiş ayakkabılarınızı almak için ZET dükkanımı, tarzimon sayfamı, emeksensin dükkanımı veya SOPSY sayfamı ziyaret edin. :)
26.12.2013

Pink spring flowers & Princess Crown !

I've just prepared a new pair of bridal shoes and loved the result :)
Az önce yeni bir çift gelin ayakkabısı hazırladım ve sonucu çok sevdim :)
These stilettos have 10cm thin heels and are ivory colour. We decided to design them with flowers and crystals to create an elegant look.
Bu stilettolar 10cm ince topuklu ve sedefli kırk beyaz renkte. Zarif bir görünüm yaratmak için bunları çiçekler ve taşlarla tasarlamaya karar verdik. 

Vibrant pink spring flowers decorate the thin ankle-straps, bright pink hearts are painted at backs with "Game Over" on them and lined with crystals. The shoes are covered with scattered small crystals and bride&groom names are added on inner sides.
Canlı pembe bahar çiçekleri ince bilek bantlarını süslüyor, arkalara üzerinde "Game Over" yazan parlak pembe kalpler boyandı ve etrafı kristal taşlarla çerçevelendi. Ayakkabıların tamamı küçük serpme taşlarla kaplandı ve iç yanlara gelinle damadın isimleri eklendi.
To add a princess look; I painted the soles soft pink and placed golden crowns on them, with crystals and wedding date added under.
Prenses havası katmak için; tabanları yumuşak bir pembeye boyadım ve kristal taşlı altın taçlar yerleştirdim, altına düğün tarihi eklendi. 

***
You can contact me on facebook to order your custom designed shoes and shop more handpainted&customized shoes on etsy.
Size özel tasarlanan ayakkabılar sipariş vermek için benle facebook üzerinden iletişime geçin, bunlar ve daha fazla el boyama&kişiye özel ayakkabıyı ZET dükkanımtarzimon dükkanımsopsy sayfam ya da emeksensin sayfamdan satın alabilirsiniz. 
16.12.2013

Cinderella's Fairytale Wedding! Vol.1- Handpainted Custom designed Bridesmaids Shoes

Lucy has contacted me to order a pair of bridal and 4 pairs of bridesmaids shoes for her upcoming wedding with Cinderella theme...
Lucy benle iletişime geçip yaklaşan düğünü için Sindirella temalı bir çift gelin ayakkabısı ile 4 çift nedime ayakkabısı sipariş vermek istedi...
7cm heels model in matte white leather would be ideal for her, and I started working right away!
7cm topuklu mat beyaz deriden model onun için ideal seçim olacaktı ve hemen çalışmaya başladım!
The fabulous castle is painted in light blue on one shoe, with some glitter on it. A green ivy with pink roses coming down from the castle is applied across the heel.
Muhteşem kale açık mavi renkte, biraz sim kullanılarak ayakkabıların tekine boyandı. Kaleden aşağı çapraz şekilde inen pembe güllü yeşil sarmaşık topuğa uygulandı. 
Lovely pumpkin carriage is painted on the other shoe in pink, with silver details. All fairy tales begin with "Once upon a time..." and end with "...Happily ever after" so we figured it'd be nice to write these quotes on the sides.
Diğer ayakkabıya balkabağından sevimli at arabası pembe renkte, gümüş detaylarla boyandı. Tüm peri masalları "Bir varmış bir yokmuş..." ile başlayıp "...Ondan sonra hep mutlu yaşadılar" ile bittiği için, bu sözleri de dış yanlara yazmanın iyi bir fikir olacağına karar verdik.
We agreed all bridesmaids shoes should have the same main designs: pink carriage and blue castle, but differ in details slightly; I painted pink banners and Cinderella's crystal shoe on a pillow on the inner side of one pair. The other pair has more blue; blue banner with a mirror and crown on inner sides...
Tüm nedime ayakkabılarının aynı ana desenleri taşımasına karar verdik: pembe at arabası ile mavi şato, fakat detaylarda ufak farkları olmalıydı; ben de bir çiftinin iç yanlarına pembe şeritler ile yastıkta Sindirella'nın ayakkabısını boyadım. Diğer çift daha mavi; iç tarafa mavi şeritler ile bir ayna ve bir taç ekledim. 
Glitter and silver details, shiny little stars complete the glamorous fairy tale look...
Other pairs to be painted next week.
Işıltı ve gümüş detaylar, minik parlak yıldızlar büyüleyici peri masalı görünümünü tamamlıyor...
Sıradaki ayakkabılar gelecek hafta boyanmayı bekliyor.

12.12.2013

Romantic Roses for Maura! ;)

When Maura contacted me from Italy, she knew she wanted a pair of handpainted bridal flats with a romantic design, but she want sure about what exactly would be the best idea...
Maura İtalya'dan benle iletişime geçtiği zaman, romantik bir tasarımla boyanmış bir çift gelin babeti istediğini biliyordu, fakat neyin en iyi fikir olacağından emin değildi...
We decided to paint big pink roses on toe-caps and at backs, to be completed with lighter pink spiral designs creating gradient effect and lace patterns.
Burun kısımlarına ve arkalara doğru birer büyük pembe gül boyamaya karar verdik, degrade efekti veren daha açık pembe spiral desenlerle ve dantel şablonlarla tamamlanacaktı.
Bride&groom's names are written on one shoe and the wedding date is added next to "just married" on the other.
Ayakkabıların tekine gelinle damadın adları yazıldı ve diğerine düğün tarihi "just married" notunun yanına eklendi.

Green touches and lace pattern in thin black contour connects these roses and gives a finished look. Enjoy your romantic customized flats!
Yeşil dokunuşlar ile dantel şablonunda kullanılan ince siyah kontör gülleri birbirine bağlayarak tamamlanmış görünüm kazandırıyor. 
Size özel tasarlanan romantik babetlerinizin keyfini çıkarın!

***

See more custom design shoes on my etsy shop
Daha fazla kişiye özel tasarlanan ayakkabı görmek ve sipariş vermek için ZET dükkanım , TARZIMON sayfamSOPSY sayfam ya da EMEKSENSİN dükkanım ı ziyaret edebilirsiniz. 
Yalnızca gelinlere özel indirimlerden faydalanmak için buraya: weddingdekor 

6.12.2013

Honeymoon in Machu Picchu!

Rachel has contacted me for a pair of custom designed bridal flats to wear on her upcoming wedding...
Rachel, yaklaşan düğününde giymek üzere bir çift kişiye özel tasarlanan gelin babeti için benle iletişime geçti...
She told me their international story: They met in Australia, are living in England and plan to visit Peru during honeymoon!
I decided a kind of travel theme would be perfect for them...
Bana uluslararası öykülerini anlattı: Avustralya'da tanışmışlar, İngiltere'de yaşıyorlarmış ve balayında Peu'yu görmeyi planlıyorlarmış!
Onlar için bir çeşit gezi temasının mükemmel olacağına karar verdim.
On one shoe I pictured the newly wed couple hurrying to Machu Picchu; an enchanting place on a 2400m high hill in Peru, selected one of the 7 wonders of Eath in 2007... Belived to be an ancient Inca city built around 1450s, there are over 200 stairways connecting all the stone buildings in Machu Picchu.
Ayakkabıların tekinde yeni evli çifti Machu Picchu'ya çıkmak için ecele ederken resmettim; burası Peru'da 2400m yükseklikte bir dağın tepesinde büyüleyici bir yer ve 2007 yılında Dünyanın 7 harikasından biri seçilmiş... 1450 civarında inşa edilmiş eski bir İnka şehri olduğu tahmin edilen Machu Picchu'da bütün taş yapıları birbirine bağlayan 200den fazla merdiven bulunmakta. 
Ofcourse it's not possible to include all of it, so I placed it as a background :)
On the other shoe you can see the bride&groom standing together, holding British and Aussie flags on hands, showing their origins.
Elbette hepsine yer vermek mümkün değildi, ben de arka plana yerleştirdim. Diğer ayakkabıda gelinle damadı yan yana dururken görmektesiniz, ellerinde İngiliz ve Avustralya bayrağı tutarak kökenlerini belli ediyorlar.
They are having 1000 cranes decoration for the wedding so I thougt adding this delicate creature to the design is a good idea. Sticking to their wedding colours sage green&grey&a touch of blush pink, I painted sage green hearts at backs with "Mr.&Mrs." and wrote their names and wedding date on banners on outer sides. Crsytals complete the magical look!
Düğün dekorasyonunda 1000 turna kuşu teması kullanıyorlar, ben de bu zarif ve narin yaratığı tasarıma katmanın iyi bir fikir olacağını düşündüm. Düğün renkleri olan adaçayı yeşili&gri&biraz pudra pembesine sadık kalarak arkalara üzerinde "Mr.&Mrs." yazan yeşil kalpler boyadım ve dış yanlara isimleri ile düğün tarihini taşıyan pankartlar ekledim. Kristaller büyülü görünümü tamamlıyor!

***

To read more about Machu Picchu, you can visit wikipedia
Machu Picchu hakkında daha fazla okumak için vikipediyi ziyaret edin.

To order tour own custom design pair visit my etsy shop
Kendinize özel tasarlanan bir çift ayakkabı sipariş vermek için ZET dükkanım veya tarzimon sayfam veya sopsy sükkanım ya da emeksensin dükkanımı ziyaret edin,yalnızca gelinlik ayakkabılar için weddingdekor sitesine göz atın.

4.12.2013

KUKLA Shoes by Rana Öztok - New SALE Points!

Hey everyone!
I'm broadening my sale points to reach more customers around the world. :)

Sometimes you get in contact on social media and ask how to order my custom design shoes, so I thought I should clear things up:

Our little store is located in Istanbul, Erenköy town. You are always welcome to our atelier.

Online Sale points
Visit our website to see our various designs and shop online: KUKLAshoes
International Customers may visit and shop here: My etsy shop
Turkish Customers may visit and shop here: My ZET Shop

Social Media
You can get in touch with me on facebook easily: facebook account
Like my page to keep in touch and get the latest news: facebook page
See new photos of custom design shoes everyday: Instagram
Follow my blog to read details about custom design shoes: blog (You're already here :))

***
Selam millet!
Dünyanın her yanından daha fazla müşteriye ulaşabilmek için satış noktalarımı genişletiyorum.

Bazen beni sosyal medya üzerinden bulup, kişiye özel tasarlanan ayakkabıları nasıl sipariş edebileceklerini soruyorlar. Ben de biraz açıklık getirmeye karar verdim:

Dükkanımız İstanbul Erenköy mahallesinde, atölyemize her zaman bekleriz.

Online satış noktaları
Tasarımlarımızı incelemek ve satın almak için websitemizi siyaret edin: KUKLAshoes
Uluslararası müşterilerimiz burayı ziyaret edip sipariş verebilirler: Etsy Dükkanım


Türkiye içinden müşterilerimiz burayı ziyaret edip sipariş verebilirler: ZET Dükkanım 

Sosyal Medya
Benle facebook üzerinden kolayca iletişime geçebilirsiniz: facebook hesabım
Facebook sayfamı beğenerek takipte kalabilir ve yeni haberleri öğrenebilirsiniz: facebook sayfam
Her gün yeni özel tasarım ayakkabı fotoğrafları görebilirsiniz: Instagram
Blogumu takip edin ve kişiye özel ayakkabıların detaylarını okuyun: blog sayfam (Zaten buradasınız:))