designer

designer
atelier...

29.05.2015

Will you marry my daddy?

These are for Jenni's wedding, 3.5"heels shoe style made of ivory leather, with cobalt blue satin ribbons...
Bunlar Jenni'nin düğünü için; 9cm. topuklu sedefli kırık beyaz deriden üretilen, kobalt mavi saten kurdeleli model...
We decided to use cobalt blue as it's their wedding colour combined with hot pink to add some warmth. Their names&wedding date is written on the sides and "just married" on the blue hearts at backs, outlined with pearls.
Düğün renkleri olan kobalt maviyi kullanmaya ve onu biraz sıcaklık katsın diye pembe ile kombinlemeye karar verdik. İsimleri&düğün tarihi yanlara yazılarak, arkada mavi kalpler üzerine "just married" eklendi ve etrafı incilerle çevrildi.
 
On the toes, I pictured a proposal scene on 1 shoe and the newly wed couple driving a blue wedding car on the other shoe. When Lee proposed Jenni, their cute little boy was wearing a t-shirt with the quote: "Will you marry my daddy?" :) I tried to picture this scene and thought it'd be lovely to incorporate the quote as well.
Ön tarafta, tek ayakkabının burun kısmına evlenme teklifi sahnesi resmettim ve diğer ayakkabıya yeni evli çifti mavi düğün arabasıyla gezerken boyadım. Lee Jenni'ye evlenme teklif ederken, tatlı küçük oğulları üzerinde şu sözün yazdığı bir t-shirt giyiyormuş: "Babamla evlenir misin?" :) Ben de bu sahneyi resmetmeye çalıştım ve bu sözü tasarıma dahil etmenin hoş olacağını düşündüm.
We agreed to put a freesia flower somewhere, since it's very important for them and I thought it's best to picture a pink freesia on the inner side.
Onlar için çok önemli olan frezya çiçeğini bir şekilde dahil etmeye karar verdik, ben de en iyisinin iç yan tarafa pembe bir frezya kondurmak olduğunu düşündüm.
Unique bridal shoes to show off on their wedding date and forever keepsake! ;)
Hem düğünlerinde hav atmak için benzersiz gelin ayakkabıları, hem de sonsuza dek saklanmalık! ;)

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

*Rockabilly Bridal Shoes*

I've just finished working on Patricia's bridal shoes! Patri and Ferdi are planning a rockabilly style wedding in Hungary this June; so we decided to go for a vintage rock theme with colbalt blue&red colours...
Az önce Patricia'nın gelin ayakkabıları üzerinde çalışmayı bitirdim! Patri ile Ferdi bu Haziran'da rockabilly stili bir düğünle evlenmeyi planlıyorlar; biz de vintage rock temasına sadık kalarak kobalt mavi&kırmızı renkler kullanmaya karar verdik...
I prepared bridal shoes and bridesmaids shoes for a rockabilly wedding in Australia before; and they were featured in a rock'n'roll bride magazine. The photo above is from this photoshoot.
You can take a look at my rockabilly wedding pins for inspiration ;)
Daha önce Avustralya'da bir rockabilly düğiünü için hem gelin hem de nedime ayakkabıları hazırlamıştım ve bunlar bir rock'n'roll gelin dergisinde yayımlandı. Yukarıdaki fotoğraf bu çekimden alıntı.
İlham almak için rockabilly düğünü sayfama bakabilirsiniz. ;)

Red hearts are painted on the backs with "just married" and outlined with small rhinestones. Both heels are decoarted with rhinstones as well.
Arkada kırmızı kalplere "just married" yazılıp etrafı küçük şeffaf taşlarla çerçevelendi. Topuklar da taşlarla süslendi.
I pictured the bride and groom on each shoe's toes; so that when together they look like holding hands on the front. :) Ferdi is going to be wearing a blue suit with a red polka-dot tie and Patri's wedding dress is designed with red hearts...
Gelin ve damat figürlerini her iki ayakkabının burunlarına resmettim; yan yana gelince önde el ele tutuşuyormuş gibi gözüküyorlar. :) Ferdi mavi bir takım elbise giyecek ve kırmızı puanlı kravat takacak, Patri'nin gelinliğiyse kırmızı kalplerle tasarlanmış...
Their names are written on the side of 1 shoe, and I added the wedding date on a red heart carried by swallow birds on the other shoe. A few red&blue stars around complete the design.
Tek ayakkabının yanına isimleri yazıldı ve diğer ayakkabıya düğün tarihi kırlangıçların taşıdığı kırmızı bir kalp üzerine eklendi. Birkaç kırmızı&mavi yıldız etrafa eklenerek tasarım tamamlandı.

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)


26.05.2015

Farm wedding themed handpainted bridal shoes!

Farm weddings are always fun! One of my customers is planning a festival themed wedding on a farm and she wanted to have matching bridal shoes...
Çiftlik düğünleri her zaman eğlencelidir! Müşterilerimden biri çiftlikte festival temalı bir düğün planlıyor ve teması uygun gelin ayakkabıları hazırlamamı istedi...
 


We decided to work on ivory shoes with 2 3/4"heels for her. and I pictured bride&groom cartoons on the toes: On 1 shoe they are standing together in front of a tipi and on the other shoe they are dancing with champagne glasses on hand to celebrate. :)
Onun için 7cm topuklu sedef rengi ayakkabılar üzerinde çalışmaya karar verdik ve önlerde gelin&damat çizimleri çalıştım: bir ayakkabıda onları çadırın önünde yan yana dururken resmettim ve diğer ayakkabıda ellerinde kutlamak için şampanya kadehleri ile dans ederlerken boyadım. :)
Their names and wedding date is added on the sides and I painted blush pink roses, little hearts, green apples, cute bees and butterflies around to complete the farm theme ;)
İsimleri ve düğün tarihi yanlara eklendi, çiftlik temasını tamamlamak için etrafa pembe gülleri minik kalpler, yeşil elmalar, sevimli arıcıklar ve kelebekler kondurdum ;)
 Nicki&Rob are planning to have a disco at the end of their wedding; so I added headphones on the bride&groom cartoons and some musical notes around them. Also I tried to incorporate their features and clothing; the grooms navy waistcoat&gingham shirt with pink bowtie and the bride's fabulous dress...
Nicki ile Rob düğünlerinin sonunda disko ortamı yaratmayı planlıyorlar; ben de gelin&damat karikatürlerine kulaklıklar ekledim ve etrafa müzik notaları serpiştirdim. Ayrıca kişisel özelliklerini ve giysilerini de dahil etmeye çalıştım: damadın lacivert yeleği ile kareli gömleğinin üzerine takacağı pembe papyonu, gelinin muhteşem gelinliğini...
A cute sheep couple and donkey cart carrying flowers are lovely farm elements that complete the look :)
Şirin koyun çifti ile çiçekler taşıyan eşek arabası tasarımı bütünleyen tatlı çiftlik detayları :)

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

20.05.2015

LasVegas Wedding!*Custom Design Bridal Shoes

LasVegas weddings are always popular! I prepared these shoes for Jennifer&Lewis's upcoming wedding in LasVegas...
LasVegas düğünleri her zaman çok popülerdir! Bu ayakkabıları Jennifer&Lewis'in LasVegas'ta gerçekleşecek yaklaşan düğünleri için hazırladım...
Jennifer preferred me to work on 4"heels in ivory, with thin ankle straps. LasVegas theme always reminds me of red&cobalt blue with silver/gold details and some bling-that's why I used these colour scheme on the design, combined with silent grays.
Jennifer 10cm. topuklu sedef deriden, bilekten ince bantlı ayakkabılar üzerinde çalışmamı tercih etti. LasVegas teması bana hep kırmızı, kobalt mavi renkleri hatırlatır; gümüş/altın detaylar ve biraz ışıltıyla birlikte-bu sebeple ben de bu renk şemasını sessiz grilerle kombine ederek tasarımda kullandım.
Jennifer told me they are planning to stay in Luxor and the reception is going to take place at MGM; and wanted me to incorporate the hotel imagery onto the design. I pictured Luxor on 1 shoe and MGM on the other, with their favourite song's lyrics: "When you get the choice to sit it out or dance...I hope you dance!"
Jennifer bana Luxor'da kalmayı planladıklarını ve resepsiyonun MGM'de olacağını söyleyerek; otel görüntülerini tasarıma dahil etmemi istedi. Luxor Oteli'ni bir ayakkabıya ve MGM'i diğerine resmettim, en sevdikleri şarkının sözlerini ekledim: "Oturmak veya dans etmek seçeneklerin olduğunda...Umarım dans edersin!"
On the inner sides I wrote their names and wedding date, then completed the design with Vegas themed details such as dice, casino coins, playcards...
İç yanlara isimleri ile düğün tarihlerini yazıp, tasarımı Vegas detaylarıyla tamamladım: zarlar, pullar, iskambil kartları...
On the backs, the best idea was to picture "Married in Vegas" signs and some scattered crystals on the platforms add extra bling! :)
Arkalar için en iyi fikir, "Vegas'ta evlendik" tabelası resmetmekti ve birkaç serpme kristal ekstra ışıltı ekledi! :)
Vegas is always a good idea! ;)
Vegas her zaman iyi bir fikir! ;)

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

12.05.2015

Sleeping Beauty Whimsical Wedding Shoes***

 
When Selina contacted me to ask for a pair of custom design wedding shoes to match her Sleeping Beauty wedding dress, I was excited to design her bridal shoes!
Selina Uyuyan Güzel gelinliğine uyacak bir çift özel tasarım düğün ayakkabısı için benle iletişime geçtiğinde, onun gelin ayakkabılarını tasarlamak için heyecanlandım! 
She loved my Sleeping Beauty flats but preferred me to apply this design on 3.5"heels.
Uyuyan güzel babetlerim i sevmişti ama bu deseni 9cm topuklu ayakkabılar üzerine uygulamamı tercih ediyordu.
 
 So I pictured the gorgeous Sleeping Beauty castle on 1 shoe, and used her wedding colours: vintage blush pink, gray-lavander, silver with some glitter...
Ben de Uyuyan Güzel şatosunu ayakkabıların tekine resmettim, onun düğün renkleri olan vintage pembe, gri-lavanta, gümüş ile birlikte biraz ışıltı kullandım...
 We decided to write the quotes: "Once upon a time..." and "Happily ever after" on the outer sides of each shoe; and their names&wedding date on the inner sides.
"Bir varmış bir yokmuş..." ile "Sonsuza dek sonra mutlu yaşadılar" sözlerini her iki ayakkabının dış yanlarına yazmaya ve isimleri ile düğün tarihini de iç yanlara eklemeye karar verdik.
 I completed the design with rosevines tangled around the writigns; pictured blush roses on gray-lavander branches with silver little thorns. :)
Tasarımı yazılar etrafında dolanan gül sarmaşıklarıyla tamamladım; gri-lavanta dallar üzerinde soluk pembe güller boyadım ve minik gümüş dikenler kondurdum. :)
Pale pink hearts on the backs with "just married" are outlined with crystals and some crystals on the side add extra sparkle to these whimsical, fairy-tale wedding shoes...
Arkada soluk pembe kalpler üzerine "just married" yazılarak etrafı kristal taşlarla çerçevelendi ve yanlara serpiştirilen birkaç taş ile bu peri-masalı düğün ayakkabılarına ekstra ışıltı katıldı...

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)