designer

designer
atelier...

28.06.2013

SOFT PINK ROMANCE!

I received an urgent order for a soft pink themed wedding next week, and started right away...
Önümüzdeki hafta gerçekleşecek toz pembe temalı bir düğün için acil gelin ayakkabısı siparişi aldım ve hemen başladım...
She chose 12,5cm white heels and preferred pink organza ribbon. 
12,5cm topuklu beyaz ayakkabıları seçti pembe organze kurdele tercih etti.

Proposal with a huge diamond ring, bride throwing her bouquet scenes are painte on one shoe, completed with wedding rings. 
Bir ayakkabıya dev tektaşlı evlenme teklifi ile çiçeğini atan gelin sahneleri çizildi, alyanslarla tamamlandı.
On the other shoe, we see the newly wed couple driving the pink wedding car and cutting their wedding cake:) Champagne flutes are ready to celebrate!
Diğer ayakkabıda, yeni evli çifti pembe düğün arabası sürerken ve düğün pastalarını keserken görüyoruz :) Şampanya kadehleri kutlamaya hazır bekliyor! 


Ther initials are written in soft pink shiny hearts at backs, lined with pearls and scattered pearls&crystals are added all over. Both heels&soles are covered with tiny pink hearts and pearls&crystals. 
Adlarını baş harfleri etrafı incilerle çevrili toz pembe ışıltılı kalpler içine arkalara yazıldı ve etrafa serpme incilerle taşlar eklendi. Topuklar&tabanlar minik pembe kalpler ile kristal taşlar&incilerle kaplandı.


So romantic and elegant!
You can order these shoes here.
Çok romantik ve zarif oldu!
Bu ayakkabıları buradan sipariş edebilirsiniz.


23.06.2013

Purple & Silver Bride & Bridesmaid Shoes I

Purple definitely is my all-time favourite colour! :)
Mor kesinlikle benim her dem favori rengim! :)
I received an order for 6 bridesmaids&bride from USA and learned that the wedding colours are purple&silver.
Amerika'dan bir gelin&6nedime için sipariş aldım ve düğün renklerinin mor&gümüş olduğunu öğrendim.
I started with the maid of honor shoes, painted purple&silver polka dots all over and put purple hearts at backs with the wedding date in them. 
Baş nedime ayakkabıları ile başladım, tamamına mor&gümüş puantiyeler boyadım ve arkalara içinde düğün tarihi yazan mor kalpler koydum.
I used purple satin&organza bows with pearls for the front and decorated the shoes with a lot of pearls&crystals to add some glamour :)
Önlerinde saten&organze incili mor fiyonklar kullandım ve ayakkabıları pek çok inci&kristalle süsledim, biraz daha cazibe katmak için :)
For the bridal shoes; I tried to tell the romantic story of how Sean proposed to Jessi, with roses and Hershey kisses chocolates saying: "I have kissed the ground you walk on and showered you with roses..."
Gelin ayakkabılarında ise; Sean'ın Jessi'ye nasıl romantik şekilde evlenme teklif ettiğini anlatmaya çalıştım, güllerle ve Hershey kisses çikolatalarıyla "Yürüdüğün yeri öptüm ve seni güllerle yıkadım..." diyerek.
The groom is wearing a grey suit and the bride her gorgeous wedding dress...
Damat gri takım elbise giyiyor ve gelin de muhteşem gelinliğini...
On the other shoe, I pictured them walking their lovely dog in a park, one of their favourite activities. Also I painted the newly wed couple driving in a pale pink vintage car :)
Diğer ayakkabı üzerinde, en sevdikleri aktivitelerden biri olarak onları parkta tatlı köpeklerini gezdirirken resmettim. Bundan başka yeni evli çifti soluk pembe vintage bir otomobilde giderken çizdim. :)
At backs, purple hearts with the wedding date are lined with clear crystals. Both heels have a couple of wine glasses and a silver banner with their names.
Arkalarda düğün tarihi yazılı mor kalplerin etrafı şeffaf kristallerle çevrildi. Her iki topukta birer çift şarap kadehi ve gümüş şerit üzerinde çiftin isimleri var.

I'm going on with the other bridesmaids shoes now! 
You can order your own customized bridal&bridesmaids shoes here.
Şimdi diğer nedime ayakkabıları ile devam ediyorum!
Kendi özel tasarım gelin&nedime ayakkabılarınızı buradan sipariş verebilirsiniz.19.06.2013

///\\\SAFARI///\\\

In the mood for adventure??
Let's join Alice&John o their African safari!
Macera havanızda mısınız??
Haydi gelin Alice&John'a Afrika safarisinde katılalım!
I' received an order from Alice, who wanted a pair of African safari themed customized shoes for her wedding. She told me her favourite animal was elephant and her wedding colours was moss green, so we incorporated these into the design.
Alice'ten düğünü için özel tasarım Afrika safari temalı bir çift ayakkabı siparişi aldım. En sevdiği hayvanın fil olduğunu ve düğün rengi için yosun yeşili seçtiğini söyledi, bunları da tasarıma dahil ettim.
My first idea was to picture the couple driving a safari jeep wearing safari clothes and carrying cameras. I painted this scene on one shoe's toe-cap and added binoculars to match the theme.
İlk aklıma gelen safari giysileri içinde kameralı çifti safari cipi sürerken resmetmekti. Bu sahneyi ayakkabılardan tekinin burun kısmına iliştirdim. 
For the other shoe I painted an elephant as the main figure and combined it with a safari hat&a compass.
Diğer ayakkabı için ana figür olarak bir fil boyadım ve bir safari şapkası ile bir pusula kullanarak tamamladım.
Their names are written on paper rolls on the outer sides and small Africa maps placed nearby. At backs, "just married" is written in postcards and little footprints al over complete the look.
Adları dış yanlara kağıt ruloları üzerine yazıldı ve yakınlarına birer küçük Afrika haritası yerleştirildi. Arkalarda kart postallar içine "just married" yazılıp etrafa minik ayak izleri kondurularak görünüm tamamlandı. 
I wish them an adventurous honeymoon! :)
You can order these shoes here.
Onlara maceralı bir balayı diliyorum! :)
Bu ayakkabıları buradan sipariş verebilirsiniz.

18.06.2013

*ABOVE CLOUDS&AMONG STARS*

It's really hard to concentrate on work these days -yet life is going on somehow and I try to keep working. I painted another cusomized pair for a bride-to be from Ankara lately.
Bu günlerde işe konsantre olmak gerçekten zor- ama hayat bir şekilde devam ediyor ve çalışmayı sürdürmeye çabalıyorum. Ankara'dan bir gelin adayı için yeni bir çift boyadım son günlerde.

We decided to make a tie-ribbon model for her with 11cm heels&1,5cm thin platforms, using deep purple satin ribbon.
Onun için önden fiyonklu bir model yapmaya karar verdik, 11cm topuklu&1,5cm ince platformlu, koyu mor kurdele kullandık.
She preferred an "above the clouds" theme, so I pictured the newly wed couple sitting on a blue soft cloud with a lilac balloon on hand, among shiny yellow stars...
And for the other shoe I painted them driving a lilac wedding car with balloons tied to it.
"Bulutların üstünde" temasını tercih etti, böylece yeni evli çifti yumuşacık mavi bir bulutta otururken ellerinde lila balonla, parlak sarı yıldızlar arasında çizdim.
Ve diğer ayakkabı için, balonların bağlı olduğu lila düğün arabası süren çifti resmettim.
At backs I put shiny purple stars with their initials on them and on platforms I wrote their wedding date in banners. A lilac flying balloon, little clouds and shiny stars cover the heels to complete the theme.
Arkalara içlerinde baş harfleri yazan ışıltılı mor yıldızlar koydum ve platformlara şeritler içinde düğün tarihini yazdım. Lila rengi bir uçan balon, minik bulutlar ve parlak yıldızlar topukları kaplayarak temayı tamamlıyor.
You can find these shoes and more here.
Bu ayakkabıları ve daha fazlasını buradan bulabilirsiniz.

10.06.2013

Amsterdam&NewYork Wedding!


I made an international pair of wedding shoes yesterday! :)
A Polish girl living in New York is getting married to a Dutch boy whom she met in the Netherlands...
Dün çok uluslararası bir çift düğün ayakkabısı yaptım! :)
New York'ta yaşayan Polonyalı bir kız Hollanda'da tanıştığı Hollandalı bir çocukla evleniyor...
So we decided to create on one shoe Amsterdam theme; old buildings, tulips and the lovely couple riding a bike under the rain. Soo romantic! :)
Böylece ayakkabıların tekinde Amsterdam teması yaratmaya karar verdik; eski binalar ve laleler ile sevimli çift yağmur altında bisiklete binerken. Çook romantik! :)
On the other shoe I pictured the newly wed couple together, carrying Polish&Dutch flags in hands on the front. I painted the Liberty statue on the side to symbolise New York and the Princeton tiger as she works there.
Diğer ayakkabının önünde yeni evli çifti birlikte ellerinde Polonya&Hollanda bayrakları tutarken çizdim. Yan tarafına New York'u sembolize eden Özgürlük heykelini boyadım ve gelin adayı orada çalıştığı için Princeton kaplanını ekledim. 
Raspberry hearts with " just married" and a bunch of tulips cover the heels...
"just married" yazılı ahududu renkli kalpler ile bir buket lale topukları kaplıyor...


You can order these shoes on etsy, click here.
Bu ayakkabıları emeksensin üzerinden satın alabilirsiniz, buraya tıklayın.