designer

designer
atelier...

31.12.2012

AROUND THE WORLD IN HONEYMOON!

Who wants to go on a world-tour during their honeymoon??
Kimler balayında dünya turuna çıkmak ister??
Either riding a vintage bicycle,
Ya eski tip bir bisiklet sürerek,
 
Or flying in a rainbow coloured balloon,
Veya gökkuşağı renklerinde bir balonla uçarak,


May be sailing with a romantic Venetian gondola together...
Belki de romantik bir Venedik gondolunda kürek çekerek...
Whichever you choose-hurry up!
Hangisini seçerseniz seçin-acele edin!

KUKLA has designed new wedding shoes for you, travelling couples!
KUKLA sizler için yeni düğün ayakkabıları tasarladı, gezgin çiftler!
May 2013 please kindly bring us all sparkling-shiny-glittering-glimmering-bright-brilliant days and nights!
2013 lütfen nezaketle hepimize ışıldayan-parıldayan-ışıl ışıl-parlak-aydınlık-berrak günler ve geceler getirsin!
***
24.12.2012

RAINBOW BUTTERFLIES!Rainbow coloured butterflies swarming all around!!!
Gökkuşağı renkli kelebekler her tarafta uçuşuyor!!!

Black leather shoes are handmade, they have15,5cm. heeles&4cm.platforms. Orange, pink, yellow and green butterfly designs are carefully painted by hand, using waterproof paint.
Siyah deri ayakkabılar elde üretildi, 15,5cm ökçeli ve 4cm. platformlular. Turuncu, pembe, sarı ve yeşil kelebekler özenle elde boyandı, suya dayanıklı boyalar kullanıldı.
 
The soles are decorated with little butterfly figures, made of shiny yellow crystals.
Tabanları parlak sarı kristallerden oluşan minik kelebek figürleri ile süslendi.
I want to fall in love this winter- and have butterflies in my stomach! ;)
Bu kış aşık olmak istiyorum- ve midemde kelebeklerin uçuşmasını! ;)

You can find them here
Buradan bulabilirsiniz.

Flat version is added!
Babet versiyonu eklendi!You can order these here :)
Buradan sipariş verebilirsiniz :)


18.12.2012

LAS VEGAS WEDDING AND UNDERWATER HONEYMOON!

***Viva Las Vegas!!!***

A new pair of customized bridal shoes for Savannah&Billy are on their way!
Savannah&Billy için yeni bir çift kişiye özel gelin ayakkabısı yolda!

 
The famous "Married in Las Vegas" signboards are painted at the backs.
Meşhur "LasVegas'ta evlendik" tabelası arkalara boyandı.
On one shoe's toe-cap, the newly wed couple is pictured swimming with dolphins- as they are planning to do on their honeymoon.
Ayakkabıların tekinin burnunda, yeni evlenmiş çift yunuslarla yüzerken resmedildi- balayında yapmayı planladıkları gibi.

And on the other shoe's toe-cap, the classic proposal scene is painted, but this time with her marvellous blue-diamond ring and her black doggy is keeping company to the groom :)
Ve diğer ayakkabının burnunda, klasik evlenme teklifi sahnesi, bu kez gelin adayının muhteşem mavi pırlantalı yüzüğü ile çizildi- siyah köpeği de damada eşlik ediyor :)

Their names are written on light blue shiny tapes and the wedding date is added.
İsimleri açık mavi şeritler üzerine yazıldı, düğün tarihi de eklendi.

Exotic fish are painted and vibrant orange contrasting blue shades create the under-water look. Glitter is used on most parts and clear crystals complete the Las Vegas theme.
Su-altı görüntüsünü yaratması için egzotik balıklar boyandı, canlı turuncu ile kontrast yapan mavi tonları seçildi. Pek çok yerde ışıltı kullanılıp şeffaf kristaller serpiştirilerek Las Vegas teması tamamlandı.

You can fin them here.
Buradan bulabilirsiniz.

17.12.2012

OWL COUPLE!

Husssh! I can hear owl cry...
There-see the owl couple? Perching on the love-tree :)
Şişşşt! Baykuş sesi duyuyorum...
İşte-baykuş çifti görüyor musun? Aşk-ağacına tünemişler :)

A new pair of bridal shoes are on the way to South Africa for Mikayla...
Her wedding vow was written in handwriting on the outer sides of the shoes.
Mikayla için yeni bir çift gelin ayakkabısı Güney Afrika'ya yola çıktı...
Evlilik yemini el yazısıyla ayakkabıların dış yanlarına yazıldı.

Their wedding date is added on platforms and their names are written in pink hearts ath the backs.
Düğün tarihleri platfromlara eklendi ve adları arkalardaki pembe kalpler içine yazıldı.

I wish they live their life to the fullest together, side by side at all times...
Dilerim hayatlarını birlikte dolu dolu yaşarlar, her zaman yan yana... 

You can see Mr.&Mrs. Owl here.
Bay&Bayan Kuş'u burada görebilirsiniz.


7.12.2012

"YOU BELONG TO ME!" RED BRIDAL FLATS

"You belong to me!" they will be telling eachother on their wedding day...
"Sen benimsin!" diyecekler birbirlerine evlendikleri gün...
Samira and Tim are pictured on the outer sides of the shoes, with their awesome children. Tim is drinking his favourite beer Duvel :)
Samira ile Tim ayakkabıların dış yan kısımlarına, çocuklarıyla birlikte çizildi. Tim en sevdiği bira Duvel içiyor :)

Red flats are made for Samira to match her wedding concept. She wanted the whole family on the shoes, so I painted 6 smiling faces - how lovely to have a large family!
Samira için düğün konseptine uyması açısından kırmızı babetler yapıldı . Ayakabıları üzerinde bütün aileyi istediğinden, tam 6 gülen yüz boyadım - geniş bir aileye sahip olmak ne hoş!

On the front parts, their names and the wedding date is written, as well as "never let me go, never let me go" after their first dance song- so romantic! ;)
Ön kısımlara isimleri ile düğün tarihleri yazıldı, bir de ilk dans ettikleri şarkının sözleri "never let me go, never let me go" - ne romantik! ;)
And at the back parts, white hearts are painted, "Gij zijt - van mij" (meaning you belong-tome) is written. 
Arkalarda, beyaz kalpler boyanarak Felemenkçe "sen bana aitsin" yazıldı. 

These pretty red flats decorated with pearls now are waiting for their wedding day!
İncilerle süslenen bu tatlı babetler şimdi düğünü bekliyor!


Red bridal flats are here!
Kıpkırmızı gelin babetleri burada!