designer

designer
atelier...

27.09.2013

Baker Bride ;)

Today was reserved for Berna, a friend who is getting married in 2 weeks-pretty exciting!
Bugün Berna için ayrılmıştı, 2 hafta içinde evlenecek olan bir arkadaş-çok heyecanlı!
I painted gorgeous pink bows at backs, and wrote their names&wedding date on ribbons...
Arkalara göz alıcı pembe fiyonklar boyadım ve adları ile düğün tarihini kurdeleler üzerine yazdım...
She loves to make cakes&pies, so I pictured her carrying her "just out of the owen" delicious strawberry pie on a tray, wearing a cook's hat, apron and gloves.
Pasta ve turtalar yapmayı çok sevdiği için, onu "fırından yeni çıkmış" lezzetli turtasını tepside taşırken, başında aşçı kepi, önünde önlüğü ve eldivenleriyle resmettim. 
On the othe shoe you can see her giving a huge cupcake to her fiance :)
Diğer ayakkabıda onu nişanlısına dev bir cupcake verirken görebilirsiniz :)
Hope she has her dream wedding!
Umarım hayalindeki düğüne kavuşur!


You can see various wedding shoes on my facebook page and shop on my etsy shop :)
Çeşitli düğün ayakkabılarını facebook sayfamdan görebilir ve online satış için emeksensin ya da tarzimon güvencesini tercih edebilirsiniz. :)26.09.2013

Happy Winter!

Today's pair was customized for Lyn; an Irish bride-to-be.
Bugünün ayakkabısı Lyn için özel tasarlandı; İrlandalı bir gelin adayı.
She is having a winter&snow themed wedding and her wedding colour is red, so we tried to stick to that.
Kış&kar temalı bir düğün yapıyor ve düğün rengi kırmızı, bu sebeple bu konsepte sadık kalmaya çalıştık.
They both wotk with animals, so she wanted to include her cat and their dogs; an Irish red setter and a boxer cross.
İkisi de hayvanlarla çalıştıklarından, Lyn kedisini ve İrlanda setter ve boxer cross cinsi köpeklerini de eklemek istedi.
Since Chris plays the guitar and they like to go camping together, a cute red guitar and a campervan is painted on the sides also.
Chris gitar çaldığı için ve birlikte kamp yapmayı çok sevdiklerinden, sevimli kırmızı bir gitar ile karavan da yanlara boyandı.
Their names&wedding date is added on red hearts at backs, lined with crystals. A couple of shimmering snow flakes and scattered crystals complete the glorious winter look...
İsimleri ve düğün tarihi arkadaki kırmızı kalplere eklendi, kristal taşlarla çerçevelendi. İki pırıltılı kar tanesi ve dağınık taşlar da ışıl ışıl kış görünümünü tamamlıyor...

I hope we'll have the most romantic winter ever! :)
Umarım en romantik kışı geçiririz! :)

See other handpainted custom design shoes and order your own pair here
Diğer el boyama kişiye özel tasarlanan ayakkabıları görmek ve kendi ayakkabınızı sipariş vermek için buraya veya buraya bakabilirsiniz.

24.09.2013

*Viva Las VEGAS!*

"Married in Las Vegas" theme is popular nowadays. I created a shiny-glittering look on this custom design bridal pair for Emily.
"Las Vegas'ta evlendik" teması bu aralar popüler. Emily için özel tasarlanan bu gelin ayakkabıları üzerinde parlak-ışıltılı bir görünüm yarattım.

Their names&the wedding date is written on a light blue&orange banner on both shoes, going down the sides.
Adları ile düğün tarihi her iki ayakkabının dış yanından aşağı doğru, mavi&turuncu bayraklar üzerine yazıldı.
I painted shimmery "married in Las Vegas" signs at backs and put a few orange stars on toe-caps.
Arkalara pırıltılı "las vegas'ta evlendik" tabelaları boyadım ve burun kısımlarına birkaç turuncu yıldız koydum.


Take a closer look at these customized wedding shoes and many more handpainted shoes here.
Kişiye özel uyarlanabilen düğün ayakkabıları ve başka bir çok el boyama ayakkabı için buraya veya buraya bakabilirsiniz. 

21.09.2013

Lego Wedding!

Margaret has ordered lego themed bridal shoes for her wedding in November...
Margaret Kasım'daki düğünü için bir çift lego temalı gelin ayakkabısı sipariş etti...
She wanted me to keep the colours deep green, dark purple, yellow ocra, orange-fall colours to match her wedding concept.
Benden derin yeşil, koyu mor, okra sarısı, turuncu gibi sonbahar renklerine sadık kalmamı istedi, düğün konseptine uyması açısından.
We made 7cm heels tie-ribbons model for her and used dark purple satin ribbon bows.
Onun için 7cm topuklu önden bağlı modeli çalıştık ve koyu mor saten kurdele fiyonklar kullandık.
I painted a few lego bricks on both shoes, on outer sides.
Ayakkabıların dış yanlarına birkaç lego tuğlası boyadım.
And pictured them as a lovely lego couple on the front :)
Ön kısmına ise ikisini sevimli bir lego çift olarak boyadım :)
I tried to make Margaret's wedding gown&his groom suit exactly ;)
Margaret'in gelinliği ile damadın takımının aynısını yapmaya çalıştım ;)
Fall coloured brick wall on the other shoe's toe-cap...
Diğer ayakkabının burun kısmında sonbahar renkli lego tuğla duvar...
Dark purple hearts at backs with their initials and wedding date at backs...
Arkalarda koyu mor kalpler üzerinde adlarının baş harfleri ve düğün tarihleri...To order your own custom designed handpainted shoes; visit here...
Kendi özel tasarım el boyama ayakkabılarınızı sipariş vermek için; burayı ziyaret edin...

Country Boy & Girl in LOVE!

I've just finished Erin's bridal shoes :)
Az önce Erin'in gelin ayakkabılarını bitirdim :)
Erin told me they met eachother while working at the restaurant Applebee's, when they were really young and have been together since then...
Erin bana Applebee's restoranında çalışırken, çok genç yaşta tanıştıklarını anlattı ve o günden beri birlikte olduklarını...
She explained they are both down to earth types, Johhny a country boy; wearing his cut-off T-shirt and hat all the time :)
Bana mütevazi, samimi ve gerçekçi tipler olduklarını anlattı, Johnny kolları kesik T-shirt ve şapkasını hep takan tam bir taşra çocuğu imiş :)
Erin chose 12cm heels&3cm platforms, tie-ribbons and peep toes model from matte white leather.
Erin 12cm topuklu&3cm platformlu, önden bağlanan ve beyaz mat deriden burnu açık modeli tercih etti.
I tried to stick to her wedding colours; purple&greay with a tint of yellow. Dark rich purple satin bows are used.
Düğün renkleri olan mor&gri ve bir parça sarıya sadık kalmaya çalıştım. Koyu zengin mor saten kurdeleler kullanıldı.
Writing their wedding dates on inner platforms and names on the outer platforms, I started painting "their story"...
Düğün tarihini iç platformlara ve adlarını dış platformlara yazdıktan sonra "onların hikayesi"ni resmetmeye başladım...
I pictured the scene when they met eachother while working at the restaurant, carrying trays :)
Restoranda çalıştıkları zamanlarda, birbirleriyle tepsi taşırken tanıştıkları sahneyi resmettim :)
Johnny loves to go fishing and hunting, so I thought it'd be nice to paint them fishing on the other shoe. We added a kangaroo sign as they visited Australia together and enjoyed it a lot.
Johnny balığa çıkmayı ve avlanmayı seviyormuş, ben de diğer ayakkabı için onları balık tutarken boyamanın iyi bir fikir olacağını düşündüm. Birlikte Avustralya'ya gittiklerinde çok güzel vakit geçirdikleri için, bir de kanguru tabelası ekledik. 
You can see those cute details: "gone fishing" on the bucket full of fish, "hunter king" on Johnny's T-shirt :)
Sevimli detayları görebilirsiniz: balık dolu kovadaki "balığa gittik" yazısı, Johnny'nin T-shirtü üzerindeki "Avcı Kral" yazısı gibi :)
On the fronts I put wedding rings and wine glasses with tiny purple hearts.
Önlere alyanslar ve şarap kadehleri koydum, minik mor kalplerle beraber.
At backs glittering purple hearts are painted with "just married" and the shoes are decorayed with crystals.
Arkalarda prıltılı mor kallper boyandı, "just married" yazıldı ve ayakkabılar kristallerle süslendi.
I wish them a brilliant wedding! ;)
Onlara muhteşem bir düğün diliyorum! ;)
To see more handpainted shoes and order a pair of custom design shoes for yourself; click here!
Daha fazla el boyama ayakkabı görmek ve kendinize özel tasarlanan bir çift sipariş vermek 
için; buraya veya buraya buyurun! 17.09.2013

Blue&Pearls

September is already half-gone; my favourite time of the year!
Istanbul is booming with activities: the biennial, Artinternational fair, Anish Kapoor exhibition...
I haven't found the chance to visit any of them yet-working like a bee! 

Eylül'ün yarısı geçti bile-yılın en sevdiğim zamanı!
İstanbul etkinliklerle dolup taşıyor: bienal, Artinternational fuarı, Anish kapoor sergisi...
Henüz hiç birini ziyaret etme fırsatı bulamadım-arı gibi çalışıyorum!This time; an urgent order from Italy for Gioia...
Bu kez; İtalya'dan Gioia için acil bir sipariş..
She wanted to keep the look simple; not much to be seen, so I painted the inner sides of the shoes.
Görüntüyü sade tutmak istediğinden; dışarıdan fazla görünmeyecek şekilde ayakkabıların iç yanlarını boyadım.
Names are written on blue banners and wedding date added on blue hearts, heels are decorated with pearls.
İsimler mavi şeritlere yazıldı, düğün tarihi mavi kalplere eklendi, topuklar incilerle süslendi.
I pictured them hugging on one shoe, the groom will be wearing a grey suit and the bride a gorgeous blue dress for the wedding. On the other shoe, I captured the moment when the newly wed couple is hurrying to their honeymoon in NewYork. :)
Ayakkabıların birinde onları sarılmışken resmettim, damat düğünde gri bir takım ve gelin mavi etekli göz alıcı bir elbise giyecek. Diğer ayakkabıda, yeni evli çiftin NewYork'taki balayılarına aceleyle yetişme anlarını yakaladım. :)
Enjoy September!
Eylül'ün tadını çıkarın!