designer

designer
atelier...

16.03.2016

Solvang wedding... Handpainted bridal flats

 Today I finished working on a pair of custom designed bridal flats for a Solvang wedding. Solvang is a cute Danish city in California.
Bugün bir Solvan düğünü için özel tasarladığım gelin babeti üzerinde çalışmayı tamamladım. Solvang California'da sevimli bir Danimarka şehri.
Stephanie wanted me to incorporate Solvang houses, a windmill, an oak tree and orange poppies into the design to symbolise her hometown.
Stephanie yaşadığı yeri sembolize etmesi için benden Solvang evleri, yel değirmeni, meşe ağacı ve turuncu gelincikleri tasarıma dahil etmemi istedi.
 The result is lovely! :) I used orange, soft pink and baby blue with neutral colors...
Sonuç tatlı oldu! :) Turuncu, pastel pembe ve bebek mavisini nötr renklerle birlikte kullandık...
 I pictured a bike on 1 shoe, with cans tied to its back and added "I Do" next to it with wedding rings.
Tek ayakkabıya arkasına teneke kutular bağlı bir bisiklet boyayıp yanına alyanslı "I Do" yazdım.
 I tried to incorporate Solvang architecture looking at street views from the area...
Bölgenin sokak görüntülerine göz atıp, Solvang mimarisini dahil etmeye çalıştım...
 On the other shoe I pictured a big oak tree, and wrote their names&wedding date on the side.
Diğer ayakkabıya büyük bir meşe ağacı çizip yan tarafa isimleriyle düğün tarihini yazdım.
 Orange poppies are the state flower of California, and they look so pretty in spring!
Turuncu gelincikler California'nın resmi çiçeği ve baharda çok güzel görünüyorlar!
 On the toes we decided to picture orange poppies and a windmill...
Burun kısımlarında turuncu gelincik çiçekleri ile bir yel değirmenine yer vermeye karar verdik...
 Little colourful hearts and a lovely bird couple complete the details.
Minik renkli kalpler ve şirin bir kuş çift detayları tamamlıyor.
Precious forever keepsake handpainted wedding flats...
Kıymetli, sonsuza dek saklanacak el boyama düğün babetleri...

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

ROCK wedding in Belgium ***

 These shoes are custom designed for Ariane and Gérard's wedding in Belgium, they are planning a rockabilly style wedding.
Bu ayakkabılar Ariane ve Gérard'ın Belçika'daki düğünü için özel tasarlandı, rockabilly stili bir düğün planlıyorlar.
 Their names are written on the sides with the wedding date, funky details like a billard ball number 8 and red dice are added.
Yanlara isimleri ile düğün tarihi yazılarak, 8 numaralı bilardo topu ve kırmızı zarlar gibi eğlenceli detaylar eklendi.
 On the toes I pictured the bride&groom driving a motorbike and a rock themed design...
Burun kısımlarında, gelin ve damadı motosiklete binerken resmettim ve rock temalı bir tasarım yaptım...
 I tried to incorporate her tea length wedding dress decorated with musical notes, and completed the look with red stars.
Notalarla süslü diz alı boydaki gelinliğini belli etmeye çalıştım ve görünümü kırmızı yıldızlarla tamamladım.
 A guitar with an old microphone and a few musical notes match with the rockabilly theme...
Bir gitar ile eski tip mikrofon, birkaç müzik notası yine rockabilly temasına uyum sağlıyor...
 On the inner sides we decided to picture a 6cord guitar and battery as well.
İç yanlara da bir 6 telli gitar ile bateri resmetmeye karar verdik.
Red hearts on the toes with "Smooth and the bully boys" are outlined with rhinestones.
Topukta kırmızı kalplere "Smooth and the bully boys" yazılıp taşlarla çerçevelendi.

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)


11.03.2016

When India meets Croatia...

 I finished working on Mateja's shoes this week and today they are on the way to her...
Bu hafta Mateja'nın ayakkabıları üzerinde çalışmayı bitirdim ve bugün yola çıktılar...
She was looking for elegant ivory shoes, handpainted with red and black colours and some bling.
Kırmızı&siyah renklerde boyanan ve biraz ışıltısı olan sedef rengi şık gelin ayakkabıları arıyordu.
 So we decided to picture them kissing as bride&groom on 1 shoe; glitter on the wedding dress and veil and tiny red hearts around...
Böylece; tek ayakkabıya gelinle damadı öpüşürken resmetmeye karar verdik; gelinlik ve duvakta ışıltı kullanarak etrafa minik kırmızı kalpler kondurduk...
 Their names are written on the side of this shoe, and wedding date on the other shoe... I thought it'd be nice to incorporate silver champagne glasses and wedding rings as well.
İsimleri tek ayakkabının yan tarafına yazıldı ve diğer ayakkabıya da düğün tarihi... Gümüş renkli alyanslar ile şampanya kadehlerini dahil etmenin de hoş olacağını düşündüm.
 On the toe of the right shoe I pictured Assad proposing Mateja with a huge diamond ring :)
Sağ tekin burun kısmında Assad'ın Mateja'ya dev bir tek taş yüzükle evlenme teklif ettiği sahneyi çizdim. :)
 On the inner sides we added lovely quotes and completed them with small red hearts and rhinestones scattered around...
İç yanlara tatlı sözler yazılarak etrafa serpiştirilmiş küçük kırmızı kalpler ve taşlarla tamamlandı...
 On the heel caps red hearts are painted with "Mrs. Khan" on them and then outlined with rhinestones.
Topuklara kırmızı kalpler boyanıp "Mrs.Khan" yazılarak etrafı taşlarla çerçevelendi.
And the last but not the least; on 1 sole we added a romantic quote, on the other "When India meets Croatia..." to symbolise where they came from, with Indian and Croatian flags.
Ve son olarak önemli bir dokunuş: tabanların bir tanesine romantik bir mesaj yazıp, diğerine ise nereden geldiklerini anlatan "Hindistan Hırvatistan ile tanışınca..." cümlesini ve Hint&Hırvat bayraklarını ekledik.

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

8.03.2016

Barbell Lifting Bride & Surfing Groom

This time something different: I prepared custom design bridal shoes for Claire; who is a weight lifter. 
Bu kez farklı bir şey: halterci olan Claire için kişiye özel tasarladığım bir çift gelin ayakkabısı hazırladım. 
 
We decided to picture her barbell lifting on1 shoe with her wedding dress, isn't that cute?! :)
Tek ayakkabıda gelinliğiyle halter kaldırırken resmetmeye karar verdik, tatlı değil mi?! :)
 On the other shoe you can see her fiancé going durfing on the beach...
Diğer ayakkabıda nişanlısını plajda surf yapmaya giderken görebilirsiniz...
 It's lovely to incorporate their personal hobbies, which makes these shoes so special...
Kişisel zevklerini tasarıma dahil ederek bu ayakkabıları özel kılmak çok hoş bir şey...
 I added her bridal bouquet with warm coloured spring flowers, and a wooden sign saying "wedding".
Sıcak renklerde bahar çiçekleriyle hazırlanmış gelin buketini ve "düğün" yazan ahşap tabelayı ekledim.
After writing their names and wedding date on the sides, we thought it'd be nice to add a quote on the inner sides. Wedding rings and champagne glasses with some flowers around to complete the look.
Yanlara isimlerini ve düğün tarihini yazdıktan sonra, iç yanlara bir söz eklemenin hoş olacağını düşündük. Alyanslar, şampanya kadehleri ve çiçeklerle görünümü tamamladık.
Bright red hearts on the bacsk with "I Do" are outlined with rhinestones for some bling and these beauties are ready to go!
Arkada parlak kırmızı kalplere "I Do" yazılıp hafif ışıltı katmak için taşlarla çerçevelendi ve bu güzellikler yola çıkmaya hazır!

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)