designer

designer
atelier...

16.03.2016

Solvang wedding... Handpainted bridal flats

 Today I finished working on a pair of custom designed bridal flats for a Solvang wedding. Solvang is a cute Danish city in California.
Bugün bir Solvan düğünü için özel tasarladığım gelin babeti üzerinde çalışmayı tamamladım. Solvang California'da sevimli bir Danimarka şehri.
Stephanie wanted me to incorporate Solvang houses, a windmill, an oak tree and orange poppies into the design to symbolise her hometown.
Stephanie yaşadığı yeri sembolize etmesi için benden Solvang evleri, yel değirmeni, meşe ağacı ve turuncu gelincikleri tasarıma dahil etmemi istedi.
 The result is lovely! :) I used orange, soft pink and baby blue with neutral colors...
Sonuç tatlı oldu! :) Turuncu, pastel pembe ve bebek mavisini nötr renklerle birlikte kullandık...
 I pictured a bike on 1 shoe, with cans tied to its back and added "I Do" next to it with wedding rings.
Tek ayakkabıya arkasına teneke kutular bağlı bir bisiklet boyayıp yanına alyanslı "I Do" yazdım.
 I tried to incorporate Solvang architecture looking at street views from the area...
Bölgenin sokak görüntülerine göz atıp, Solvang mimarisini dahil etmeye çalıştım...
 On the other shoe I pictured a big oak tree, and wrote their names&wedding date on the side.
Diğer ayakkabıya büyük bir meşe ağacı çizip yan tarafa isimleriyle düğün tarihini yazdım.
 Orange poppies are the state flower of California, and they look so pretty in spring!
Turuncu gelincikler California'nın resmi çiçeği ve baharda çok güzel görünüyorlar!
 On the toes we decided to picture orange poppies and a windmill...
Burun kısımlarında turuncu gelincik çiçekleri ile bir yel değirmenine yer vermeye karar verdik...
 Little colourful hearts and a lovely bird couple complete the details.
Minik renkli kalpler ve şirin bir kuş çift detayları tamamlıyor.
Precious forever keepsake handpainted wedding flats...
Kıymetli, sonsuza dek saklanacak el boyama düğün babetleri...

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder