designer

designer
atelier...

30.06.2016

Ivory Embellished Lace Bridal Booties with Blue I Do...

 I've just completed a pair of ivory embellished lace booties...
Bir çift işlemeli krem dantel bot üzerinde çalışmayı şimdi tamamladım...
 These have 5" heels and closed toes, including 1 1/4" platforms.
12.5cm topuklu ve burnu kapalı model, 3,5cm platformludur.
 Ivory beads and shiny sequins are used on the embroidery of the lace, thin satin ribbons tie them around the ankles on the backs.
Krem renkli boncuklar ve parlak pullar işlemede kullanıldı, bilek etrafındaki dantel arkadan ince saten kurdelelerle bağlanıyor.
 Rhinestones scattered al over the shoes add more bling...
Ayakkabılara serpiştirilen şeffaf taşlar daha fazla ışıltı katıyor...
 On the soles "I Do" is written with blue rhinestones to complete these elegant bridal shoes.
Tabanlara mavi taşlarla "I Do" yazılarak bu şık gelin ayakkabıları tamamlandı.
"Something blue" forever keepsake wedding shoes...
"Mavinin uğuru" sonsuza dek saklanacak düğün ayakkabıları...

***


Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my online shop or etsy shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)


24.06.2016

MJ Handpainted Shoes- It's All For Love!

King of Pop may your soul rest in peace!
Pop'un Kralı ruhun huzur içinde yatsın! 

Michael Jackson legend will live forever with his fans all over the world.
Michael Jackson efsanesi hayranlarıyla birlikte tüm dünyada sonsuza dek yaşayacak.
  I have just finished working on 2 pairs of MJ shoes for Lyndsey today, one pair of flats and one pair of pumps.
Bugün Lyndsey için 2 çift Michael Jackson ayakkabısı boyadım, bir çift babet ve bir çift topuklu ayakkabı.
She loved the original Mj flats design and wanted to add custom details on the heels, such as Mj logo on the toes and "It's All For Love" lyrics on the sides...
MJ babet tasarımını olduğu gibi sevmişti ve topuklulara özel detaylar eklemek istedi, burunlara MJ logosu ve yanlara "It's All For Love" şarkı sözleri gibi...
 These turned out even cooler than the original MJ heels I made before!
Bunlar önceden yaptığım MJ topuklu ayakkabılardan daha bile cool oldu!
 ***
Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)


14.06.2016

Gray&Colourful Wedding Shoes...

I love those wedding themes where bridesmaids all wear different colours of dresses or shoes.
Denise is planning to have gray bridesmaids dresses with different colour shoes on each: lime green, mint green, baby pink, red, purple and orange...
Nedimelerin farklı renklerde elbiseler veya ayakkabılar giydiği düğün temalarını seviyorum.
Denise de nedimelerine gri elbiselerin altına rengarenk ayakkabılar giydirmeyi planlıyor: limon yeşili, nane yeşili, bebek pembesi, kırmızı, mor ve turuncu...
 
So we decided to prepare her bridal shoes incorporating all those colours, as well as some sparkle.
Biz de gelin ayakkabılarını tüm bu renkleri dahil ederek ve biraz ışıltı katarak hazırlamaya karar verdik.
 Platfroms are covered with rhinstones completely, their names and wedding date is written on the side of each shoe in gray.
Platformlar tamamen taşlarla kaplandı, isimleri ve düğün tarihi yan taraflara gri renkle yazıldı.
 Colourful little hearts around complete the look...
Etraftaki rengarenk kalpler görünümü tamamlıyor...
 On the toes I pictured champagne glasses, and added a few more hearts.
Önlerde şampanya kadehleri boyayıp birkaç kalp daha ekledim.
 She also wanted to incorporate a gray brain cancer ribbon for her mum who passed away afew months ago...
Birkaç ay evvel vefat eden annesini hatırlatmak için de gri beyin kanseri kurdelesini dahil etmek istedi...
 Inner sides have their favourite quote: "We loved, we laughed, we cried, we kissed...We married"
İç yanlara en sevdikleri sözler yazıldı: "Aşık olduk, güldük, ağladık, öpüştük...Evlendik"
 Finally we added I Do on the soels with gray rhinestones to complete thse elegant shoes.
Sonunda, tabanlara gri renkli taşlarla I Do yazarak bu şık ayakkabıları tamamaladık.
Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

7.06.2016

Just Graduated - Handpainted Customized Shoes for Psychology Graduation Ceremony

 These cute shoes are designed for a graduation celebration from psychology department so we decided to incorporate funny details about this theme.
Bu sevimli ayakkabılar psikoloji bölümü mezuniyet töreni için tasarlandı, bu konuyla alakalı komik detayları tasarıma dahil etmeye karar verdik.
I pictured her wearing the graduation robe and throwing her cap on 1 shoe, wrote "just graduated" on the side and then completed tis shoe with a diploma&cap detail on the toe.
Tek ayakkabıya mezuniyet kızını cüppesiyle kep atarken resmettim, yan tarafa "Yeni Mezun" yazdım ve burun kısmında diploma ile kep detayı ile tamamladım.
 
On the other shoe I pictured her as an insane person wearing a straitjacket and a funnel on her head :)
This shoe is completed with a gray funnel on the toe and "psychology" writing on the side.
Diğer ayakkabıda onu akli dengesi yerinde olmayan biri gibi; deli gömleği giymiş başında huniyle çizdim :)

On the inner sides we decided to add her university name and symbol, as well as education time and funny details like prescription&pills...
İç taraflara ise mezun olduğu Işık Üniversitesi'nin sembolünü çizip okuduğu dönemi yazdık, haplar ve reçete gibi detaylarla tamamladık...
 
On the heel caps symbol of psychology is added and names of famous psychologists are written on the soles...
Topuklara psikoloji sembolü eklenerek tabanlara ünlü psikologların adları yazıldı...

***
Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

Black&White Wedding-Embellished Lace Bridal Boots

Black & white wedding themes always look elegant... I especially love this theme with teal accents and damask patterns.
Siyah&beyaz düğün temaları hep çok şık oluyor... En çok da turkuaz detayları olan ve damask motifleri barındıran temaları seviyorum.
 
Malika and David are planning a black&white wedding with teal accents too, she is wearing a gorgeous white wedding dress with black damask motives on the corset and would like to have matching bridal shoes.
Malika ile David de tukuaz detaylı siyah&beyaz bir düğün planlıyorlar, korse kısmında siyah damask motifleri olan beyaz şahane bir gelinliği var ve uyumlu gelin ayakkabıları arıyor.
She loved my embroidered lace booties and wanted to have a similar design so I prepared customized lace booties for her...
Dantel botlarımı çok sevmişti ve benzer bir tasarım istiyordu, ben de dantel bot tasarımını ona özel uyarladım...
 We decided working on white leather shoes with black embroidered lace would be the best option for her theme.
Beyaz deri ayakkabılar üzerinde siyah işlemeli dantel kullanarak çalışmanın onun temasına en uyumlu seçenek olduğuna karar verdik.
 I wrote their names and wedding date on the sides, as well as their save-the-date quote: "Love always&forever"
İsimlerini ve düğün tarihini yanlara yazdım, davetiyelerindeki sözü de ekledim: "Her zaman sonsuza dek aşk"
 Small teal hearts around complete the look...
Etrafta küçük turkuaz kalpler görünümü tamamlıyor...
 Black lace creates a lovely contrast on the white base and damask patterns add an elegant touch.
Siyah dantel beyaz zeminde hoş bir kontrast sağlıyor ve damask motifleri şık bir hava katıyor.
Embellished black lace decoration is added on the heels also, and damask patterns are painted on the soles.
Topuklara da işlemeli dantel süsleme eklenerek tabanlara damask motifleri boyandı.
Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

3.06.2016

Vintage Rockabilly Wedding Shoes...

I can see rockabilly style of the 50s is getting more and more popular every year-This week I prepared another pair of rockabilly style bridal shoes, this time for a vintage wedding with blush&duck egg blue colours...
Her sene 50lerin rockabilly tarzı düğünlerin giderek daha da popüler olduğunu görebiliyorum-Bu hafta yeni bir çift rockabilly tarzı gelin ayakkabısı hazırladım, bu kez pudra pembe&soluk gri-yeşil renklerinde vintage bir düğün için...
Rebekah is going to wear a blush lace dress&veil for her upcoming wedding and her husband to be works as an Elvis tribute; so we decdied to incorprate these details on her wedding shoes...
Rebekah düğününde pudra pembe tonda dantel bir gelinlik giyecek, müstakbel eşi de Elvis tribute olarak çalışıyormuş; biz de bu detayları gelin ayakkabılarına dahil etmeye karar verdik...
Blush pink hearts on the backs with "just married" are outlined with pearls, and their wedding date&nicknames are written on the sides of the shoes.
Topuklarda pudra pembe kalplere "just married" yazılıp etrafı incilerle çerçevelendi ve yanlara çiftin düğün tarihi ile takma adları yazıldı.
I pictured a bride&groom skull on each toe; trying to make them remind of Rebekah&her fiancé so I added an Elvis quiff on the groom and Marilyn Monroe type of hair&blush veil on the bride :)
Her bir ayakkabının burun kısmına gelin&damat kuru kafalar boyadım ve Rebekah ile nişanlısına benzetmeye çalıştım; bunun için de damada Elvis saçı ve geline Marilyn Monroe saçı ile pudra pembe duvak ekledim :)
I pictured their wedding rings with little skulls on the side of 1 shoe, and a swallow bird on the other; cute details matching the rockbilly theme...
Bir ayakkabının yanına minik kuru kafalardan oluşan alyanslarını resmettim ve diğerine kırlangıç kuşu boyadım; rockabilly teması ile uyumlu sevimli detaylar...
Little hearts and musical notes scattered on the inner sides complete the look.
İç taraflara serpiştirdiğim minik kalplerle notalar görünümü tamamlıyor.
Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

Steampunk Wedding Shoes ***

Steampunk inspired wedding ideas are always fun! I love these bride&groom hats and when Maria contacted me to ask for a pair of steampunk themed bridal shoes, got excited to get started...
Steampunk düğün fikirleri hep eğlenceli oluyor! Bu gelin&damat şapkalarına bayılıyorum ve Maria benle iletişime geçip steampunk temalı gelin ayakkabıları istediğinde, başlamak için heyecanlandım...
 Their wedding colours are red and royal blue with gold and lime green accents, so we decided to incorporate these colours onto the design. Their names and wedding date is written with an old steampunk style font on the sides of the shoes.
Düğün renkleri kırmızı ve mavi yanında altın ve lime yeşili detaylar olduğundan biz de bu renkleri tasarıma dahil etmeye karar verdik. İsimleri ve düğün tarihi ayakkabıların yanlarına eski tip steampunk yazı karakteri ile yazıldı.
 I pictured a steampunk air balloon on 1 shoe and a blue butterfly on the other shoe, added a quote she requested and completed with tiny lime green hearts around...
Tek ayakkabıya steampunk hava balonu ve diğerine mavi bir kelebek boyayıp, benden istediği bir sözü yazdım ve minik yeşil kalplerle tamamladım...
Gold wedding rings and Danish flag are added as well, and steampunk clock with metric wheels on the inner side to complete the look...
Altın alyanslar ile Danimarka bayrağı da eklendi, iç tarafa steampunk tarzı bir saat ile makine dişlileri boyanarak görünüm tamamlandı...
 On the toes we agreed on painting a white bridal hat with a small veil, and a grooms hat with goggles in steampunk style.
Burun kısımlarına yine steampunk tarzında küçük duvaklı beyaz bir gelin şapkası ile gözlüklü bir damat şapkası boyamaya karar verdik.
Red hearts on the backs say: "I Do" and "Mr&Mrs" outlined with rhinestones, and red roses decorate the heels. Finally the soles are painted red and these unique design shoes are ready to go!
Arkada kırmızı kalplere "I Do" ve "Mr&Mrs" yazılarak taşlarla çerçevelendi ve topukları kırmızı güller süslüyor. Son olarak tabanlar da kırmızıya boyandı ve bu benzersiz tasarım ayakkabılar yola çıkmaya hazır!

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZET veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)