designer

designer
atelier...

28.05.2014

Lucky In Love!

I met 2 couples who got extremely lucky in LOVE last week! :)
Gina&Ricco from California and Isabel&David from Barcelona...
Geçen hafta AŞKta inanılmaz şanslı olan 2 çift ile tanıştım! :)
California'dan Gina&Ricco ve Bacelona'dan Isabel&David...
They have different themes, but similar shoe models. Isabel chose 10cm(4")heels in white, with blue ribbons while Gina decided for 7cm(2,75")heels in ivory, with ivory lace ribbons.
Farklı temaları var fakat benzer ayakkabı modelleri seçtiler.
Isabel 10cm topuklu, beyaz deriden mavi kurdeleli modeli seçerken, Gina 7cm topuklu sedefli kırık beyaz deriden, krem dantel fiyonklu modelde karar kıldı.

Isabel&David are planning to have a 50s rock'n'roll themed wedding, with rockabilly details and TedyBoy style outfits. Music is a part of their lives so I pictured a guitar&vintage microphone and musical notes on 1shoe. On the othe shoe I pictured them as bride&groom riding a motorbike.
Isabel&David 50ler rock'n'roll temalı bir düğün planlıyorlar, rockabilly tarzı detaylar ve TeddyBoy stili kıyafetlerle. Müz,k hayatlarının bir parçası olduğundan, tek ayakkabıya bir gitar, vintage mikrofon ile notalar boyadım. Diğer ayakkabıda ise onları gelin ve damat olmuş, motosiklet sürerken resmettim. 
Red hearts are painted at backs with their names written on banners held by a couple of blue swallows. Black-and-white chessboard pattern decoartes both heels and emphasises on 50s era while 2 red dice hanging form a drivers mirror bring good luck! ;)
Arkalarda kırmızı kalpler boyandı; üzerinde isimlerinin yazdığı bayrakları birer mavi kırlangıç taşıyor. Siyah-beyaz satranç tahtası deseni topukları süsleyerek 50ler havasına vurgu yapıyor ve dikiz aynasına asılı bir çift kırmızı zar iyi şans getiriyor! ;)
Gina&Ricco are planning to get married in Las Vegas, city of entertainment. Gina wanted me to incorporate Las Vegas stuff such as play cards, casino chips, dice etc. She told me they are both scientists and they met while studying organic chemistry together a few years ago. My first idea was to picture them in aprons, making an experiment in a lab. They have 3 loveley dogs and they had to be a part of the shoes too :) 
Gina&Ricco Las Vegas'ta evlenmeyi planlıyorlar, eğlence şehri. Gina Las Vegas detaylarını eklememi istedi, oyun kartları, casino pulları ve zarlar gibi. Bana ikisinin de fen uzmanı olduklarını ve birkaç yıl önce organik kimya okurken tanıştıklarını anlattı. Aklıma gelen ilk fikir; onları önlük giymiş laboratuvarda deney yaparken resmetmekti. Ayrıca 3 tane sevimli köpekleri var ve onlar da mutlaka ayakkabıların bir parçası olmalıydı :)
I painted funny tubes and lab instruments to somplete this shoe and added "good chemistry" sign nearby :)
Bu ayakkabıyı komik laborant gereçleriyle tamamlayarak yakınlarına "iyi kimya" yazısını ekledim. :)
On Vegas shoe thet are pictured as bride&groom driving a weddign car with cans tied to it's back and there is a Vegas sign on the way. I wrote "Lucky in love" to add some more humour :)
Vegas ayakkabısında gelin ile damadı, arkasına teneke kutular bağlanmış düğün arabasıyla gezerken resmettim. Yolda bir Vegas tabelası duruyor, biraz daha espri katmak adına yanına "Aşkta şanslı" yazdım :)
Thir names and date&place of the wedding is written on both shoes' inner sides. Blush pink hearts are painted at back with "Just Married" and scattered pearls somplete the vintage look.
İsimleri, düğün tarihi ve yeri her iki ayakkabının iç yanlarına yazıldı. Arkalarına şeftali pembe kalpler boyanarak "Just Married" yazısı eklendi ve dağınık incilerle vintage görünüm tamamlandı. 
We preferred pastels like blush-peach, lilac, light blue and latte, completed with gold details to keep the vintage look. Lace bows and pearls are a brilliant match as well...
Şeftali, lila, uçuk mavi ve latte gibi pastel tonlar tercih ettik, bunları altın detaylarla tamamlayarak vintage görünümü koruduk. Dantel fiyonklarla inciler de harika bir uyum sağladı...


***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON , EMEKSENSİN veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

17.05.2014

Soft Pink Dreams...

These are custom designed wedding shoes for Claire. She was looking for a pair of 10cm(4")heel with organza ribbons, made of ivory leather. Her wedding colour was cream and pale blush, so I used mostly pale pink and combined it with cream&grey&silver details.
Bunlar Claire için özel tasarlanmış düğün ayakkabıları. 10cm. topuklu, organze kurdeleli, sedefli kırık beyaz deriden yapılmış bir çift ayakkabı arıyordu. Düğün renklri krem ve uçuk pudra pembesi olduğu için ben de genelde uçuk pembe kullandım ve krem&gri&gümüş detaylarla kombinledim.
We agreed to picture them sitting at a restaurant table on 1 shoe; as she told me Jon proposed her at a dinner in The Fat Duck. I also added this restaurant's logo nearby. On the other shoe you can see them driving a cream coloured car, with a few balloons tied to it. 
Bana Fat Duck Restoran'ında akşam yemeği yerken Jon'un ona evlenme teklifi ettiğini anlattığı için, ayakkabıların bir tekinde onları restoran masasında resmetmeye karar verdik. Yanına restoranın logosunu da ekledim. Diğer ayakkabıda onları birkaç balonun bağlı olduğu krem renkli arabayla giderken görebilirsiniz.
I pictured their 2 cats on the inner sides, near the hearts.
İç yanlarda kalplere yakın yerlere 2 kedilerini resmettim.
Pale pink hearts at backs have their wedding date written on them, and toe-caps are completed with cute little details like champagne flutes, silver hearts, cupcakes, pink roses...
Arkadaki uçuk pembe kalple düğün tarihini taşıyor ve burun kısımlarını şampanya kadehleri, gümüş minik kalpleri kapkekler, pembe güller gibi sevimli küçük detaylarla tamamladım...

I love the romantic soft look of this pair :) Wishing them all the best this autumn!
Bu ayakkabıların romantik yumuşak havasını sevdim :) Onlara bu sonbahar bol şans diliyorum!

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON , EMEKSENSİN veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)


16.05.2014

Purple orchids&Loevly Skulls!

I've just finished working on a custom designed pair of bridal shoes for Audrey from Monaco, France. She told me they have already had a Buddhist wedding in Thailand and wanted me to picture scenes form this ritual...
Fransa, Monako'dan Audrey için özel tasarlanan bir çift gelin ayakkabısı üzerinde çalışmayı henüz bitirdim. Bana Tayland'ta bir Budist düğünü yaptıklarını söyledi ve bu törenden sahneleri resmetmemi istedi...
Their wedding took place at the beach among some exotic flowers, and they are planning to have purple orchids for decoration. I tried to picture the scene exactly where they are sitting together at a beach gazebo. :)
Düğünleri egzotik çiçekler arsında plajda gerçekleşmiş ve dekorasyon için mor orkideler kullanmayı planlıyorlar. Sahilde yan yana oturdukları sahneyi olduğu gibi resmetmeye çalıştım. :)
On the other shoe, we decided to put a motorcycle figure which is a part of their life; Audrey has a rock-chic style and loves to wear black as well as skull shaped accessories. 
Diğer ayakkabıya, hayatlarının önemli bir parçası olan motosiklet figürü koymaya karar verdik; Audrey'nin rock-şık bir stili var ve siyah giymeyi, kurukafa şeklinde aksesuarlar takmayı seviyor.
We chose a strong rich shade of purple as the dominant colour and I painted purple hearts at backs with silver "just married", lined them with smal pearls. Also on the soles purple hearts with "Yes, I Do" is painted. 
Güçlü ve zengin bir mor tonunu ana renk olarak seçtik ve arkalara gümüş "just married" yazan mor kalpler boyayıp etraflarını küçük incilerle çevirdim. Aynı zamanda tabanlara da "Yes, I Do" yazan mor kalpler boyandı.
I've written their names using a rock style font on both shoes, with a blue anchor in between and their wedding date is added on both heels, written on silver&blue banners.
İsimlerini rock tarzı bir fontla her iki ayakkabıya da yazdım, aralarına mavi birer çapa kondurdum, düğün tarihleri ise topuklara gümüş&mavi şeritler üzerine iliştirildi.
A lovely skull on each shoe, nearby graceful purple orchids on inner sides are added and tiny stars all around complete the look. 
Ayakkabıların iç yanlarına, zarif mor orkidelerin yanına birer sevimli kurukafa eklendi ve etraftaki minik yıldızlar görünümü tamamladı.


***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON , EMEKSENSİN veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)9.05.2014

Romantic Bridal Flats !!!

I've just finished working on a pair of handpainted bridal flats for Erin's wedding that is going to take place in Australia this summer. 
Erin'in bu yaz Avustralya'da gerçekleşecek olan düğünü için el boyama bir çift gelin babeti üzerinde çalışmayı az önce bitirdim.
She was looking for white leather flats with ankle straps and wanted to have peep toes. I prepared her this model with tulle bows on the front and applied a romantic design.
Beyaz deriden burnu açık babetler arıyordu ve bilekten ince bantlarla bağlansın istiyordu. Ona bu modeli hazırladım ve üzerine romantik bir tasarım uyguladım.
We decided to add some extra bling, so I put scattered small small crystals on them after putting 2 layered tulle bows with big crystal brooches on the front.
Ekstra ışıltı katmaya karar verdik, ben de önlere büyük kristal broşlu 2 katlı tül fiyonklar koyduktan sonra, küçük kristal taşlar serpiştirdim. 
We agreed to fit in her favourite quote among pink roses&little green trees&blue seawaves desings: "There are many great love stories...But ours is my favourite." I wrote this quote on outer sides and added their names with the wedding date on the inner sides.
Pembe güller&minik yeşil ağaçlar&mavi deniz dalgaları tasarımları arasına, en sevdiği sözü sıkıştırmaya karar verdik: "Pek çok harika aşk hikayesi var...Ama benim favorim bizimkisi." Bu sözü dış yanlara yazdıktan sonra, adlarını ve düğün tarihlerini iç yanlara ekledim.
I painted another pair of shoes with the same design, but different quotes before. These were ivory leather and also their bows were ivory to match, crystals had gold linings.
Daha önce de aynı desenler fakat farklı sözlerle bir çift ayakkabı boyamıştım. Bunlar sedefli kırık beyaz deriden ve aynı zamanda fiyonklar da kırık beyazdı, kristal taşların altın çerçevesi vardı.

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON , EMEKSENSİN veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

6.05.2014

SeaSide Wedding!

I've been working on a pair of bridal shoes for a beach wedding in Greece this summer. :)
Bu yaz Yunanistan'da gerçekleşecek bir sahil düğünü için bir çift gelin ayakkabısı üzerinde çalışıyorum :)
Iro wanted me to prepare white shoes with 10cm heels and white organza ribbons to match her wedding gown. She loves undewater creatures and wants to see a lot of seashells on the shoes as they're getting married at the seaside...
Iro benden gelinliğine uyacak şekilde 10cm. topuklu ve beyaz organze kurdeleli beyaz ayakkabılar hazırlamamı istedi. deniz altı canlılarını çok seviyor ve deniz kenarında evlenecekleri için de ayakkabılarında bolca deniz kabuğu görmek istiyor...
So I pictured them standing on a beach together, dressed in swimsuits on 1 shoe and painted some seashells, a crab and octopus nearby to complete the look. On the other shoe you can see the bride&groom kissing and a romantic sunset at the background with blue&emerald seawaves. I added a small olive tree, as there are many of them on the way to the church where their wedding will take place. Such a fresh atmosphere is created! ;)
Böylece ben de ayakkabıların tekine, onları mayo giymiş şekilde yan yana sahil kenarında resmettim ve yanlarına deniz kabukları ile bir yengeç ve bir de ahtapot kondurarak tamamladım. Diğer tekinde gelin ile damadı öpüşürken, arkada romantik bir gün batımı manzarası eşliğinde, mavi ve turkuaz dalgalarla beraber görebilirsiniz. Bir de minik zeytin ağacı iliştirdim, çünkü evlenecekleri kiliseye giden yolda bolca zeytin ağacı olacakmış. Ne kadar ferah bir atmosfer ortaya çıktı! :)
One of the main elements of her wedding theme was corals, so we agreed on using coral motives on both heels and I painted coral starfish at backs with "just married".
Düğün temasının ana unsurlarından biri de mercanlardı, bu sebeple topuklara mercan motifleri çizmeye karar verdik ve arkalara mercan rengi "just married" yazan deniz yıldızları boyadım.

***

I can feel that breeze among olive trees by the seaside... and wish them a serene life together, holdign hands in peace for ever...
Deniz kenarında zeytin ağaçları arasındaki o esintiyi hissedebiliyorum... ve onlara birlikte sakin bir hayat diliyorum, sonsuza dek huzur içinde el ele tutuşabilecekleri....

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON , EMEKSENSİN veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

Blue Orchids :)

When Evgenia contacted me to ask for a bridal pair customized for her wedding, we decided to stick with royal blue and red for details to match her wedding colours. Blue always looks great on optic white, and is belived to bring luck too. :)
Evgenia kendi düğünü için kişiselleştirilmiş bir çift gelin ayakkabısı için benle iletişme geçtiğinde, düğün renklerine uyması açısından mavi renge ve detaylarda kırmızıya sadık kalmaya karar verdik. Mavi, bembeyaz zeminde her zaman harika görünür ve ayrıca şans getirdiğine inanılır. :)
I pictured bride&groom cartoon figures driving a blue wedding car on both shoes, one showing the front and the other showing the backs of the car. Little red heart clusters complete the look.
Mavi düğün arabası süren karikatür gelin&damat figürlerini her iki ayakkabıya da boyadım, biri arabanın önünü ve diğeri arkasını gösterecek şekilde. Küçük kırmızı kalpler görünümü tamamlıyor.
Their names are written onn the sides, whereas the date is added on platfroms. She chose the 14cm(5,5")heels with double platfroms, peep toes model in matte white; so it provided a wonderful opportunity to use orchids at backs, with a line of blue crystals, that form kind of a stem for the orchids, on both heels.
isimleri yanlara yazılırken, düğün tarihi platformlara eklendi. 14cm. topuklu 4cm. çift platfromlu, burnu açık modeli beyaz deriden seçti; bu da arkada orkidelerin altında gövdeleri şeklinde gözükecek, topuklara uzanan 1 sıra mavi taş kullanmamız için muhteşem bir fırsat verdi.
Blue orchids and crsytals decorate the heels and help to create sexy, feminine, custom designed  wedding shoes! ;)
Mavi orkidelerle kristal taşlar topukları süsleyerek, seksi, feminen ve kişiye özel tasarlanan düğün ayakkabıları ortaya çıkmasına yardımcı oluyor! ;)

***

Visit my facebook page to take a closer look.
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON , EMEKSENSİN veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)