designer

designer
atelier...

10.06.2013

Amsterdam&NewYork Wedding!


I made an international pair of wedding shoes yesterday! :)
A Polish girl living in New York is getting married to a Dutch boy whom she met in the Netherlands...
Dün çok uluslararası bir çift düğün ayakkabısı yaptım! :)
New York'ta yaşayan Polonyalı bir kız Hollanda'da tanıştığı Hollandalı bir çocukla evleniyor...
So we decided to create on one shoe Amsterdam theme; old buildings, tulips and the lovely couple riding a bike under the rain. Soo romantic! :)
Böylece ayakkabıların tekinde Amsterdam teması yaratmaya karar verdik; eski binalar ve laleler ile sevimli çift yağmur altında bisiklete binerken. Çook romantik! :)
On the other shoe I pictured the newly wed couple together, carrying Polish&Dutch flags in hands on the front. I painted the Liberty statue on the side to symbolise New York and the Princeton tiger as she works there.
Diğer ayakkabının önünde yeni evli çifti birlikte ellerinde Polonya&Hollanda bayrakları tutarken çizdim. Yan tarafına New York'u sembolize eden Özgürlük heykelini boyadım ve gelin adayı orada çalıştığı için Princeton kaplanını ekledim. 
Raspberry hearts with " just married" and a bunch of tulips cover the heels...
"just married" yazılı ahududu renkli kalpler ile bir buket lale topukları kaplıyor...


You can order these shoes on etsy, click here.
Bu ayakkabıları emeksensin üzerinden satın alabilirsiniz, buraya tıklayın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder