designer

designer
atelier...

24.07.2015

Sydney Engagement & Venice Honeymoon

Susan has contacted me to ask for a pair of custom design bridal shoes for her upcoming fall wedding.
Susan benle iletişime geçip yaklaşan sonbahar düğünü için özel tasarım bir çift gelin ayakkabısı istedi.
Their wedding colours are burnt orange and eggplant, and she preferred 5"heels with 1" platforms, peep toes in ivory with cross straps.
Düğün renkleri yanık turuncu ile patlıcan moruymuş ve 13cm topuklu, 2,5cm platformlu sedef renkli burnu açık, çapraz bantlı ayakkabılar tercih etti.
She told me they got engaged in Sydney and therefore she would like to have the Opera house building pictured, and I suggested proposal with a huge diamond ring scene would be lovely to complete this shoe. :)
Bana Sydney'de nişanlandıklarını söyleyip Opera binasını resmetmemi istedi, ben de bu ayakkabıyı tamamlamak için dev tek taşlı evlenme teklifi sahnesinin tatlı olacağını önerdim. :)
Sydney Opera house is painted on the right shoe and I pictured Charles proposing her on the front. A couple of orange&purple hearts and their names written on the platforms...
Sydney opera binasını sağ teke boyayıp Charles'ı evlenme teklif ederken ön tarafa çizdim. Bir iki mor&turuncu kalp ekleyip isimlerini platforma yazdım...
For the left shoe; we agreed to create a honeymoon theme with Grand canal buildings to symbolise Venice. 
Sol tek için balayı temasını oluşturmaya karar verdik; Venedik sembolü olarak Grand Kanal binalarına yer vermek suretiyle.
 On the toe; I thought it'd be sweet to picture the bride&groom sailing on a Venetian gondola :)
Burun kısmına; gelin ile damadı bir Venedik gondolunda giderken resmetmenin tatlı olacağını düşündüm :)
Their wedding date is added on the platform.
Düğün tarihleri platforma eklendi.
 The shoes are completed with a few hearts on the inner sides...
İç yanlara da birkaç kalp kondurarak ayakkabıları tamamladım...
 Last touch: burnt orange hearts on the soles with "I Do" :)
Son dokunuş: tabanlarda yanık turuncu kalpler üzerine " I Do" :)
Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder