designer

designer
atelier...

28.07.2015

Pink cherry blossoms handpainted wedding shoes ***

These shoes are prepared for Marianne's October wedding in South Africa.
Bu ayakkabılar Marianne'in Ekim ayında Güney Afrika'daki düğünü için hazırlandı.
 
She loved cherry blossoms and their wedding theme is soft pink; therefore we decided to picture cherry blossoms on the heels and add pink hearts with "I Do" on the soles...
Kiraz çiçeklerini çok sevdiği için ve düğün temaları da pastel pembe rengi olduğundan; topuklara pembe kiraz çiçekleri boyamaya ve tabanlara "I Do" yazan pembe kalpler eklemeye karar verdik...
 
Marianne and Cobus got engaged under the Eiffel Tower, so it'd be a lovely idea to incorporate this on 1 shoe. On the other shoe their names&wedding date is written with a few pink hearts around.
Marianne ile Cobus Eiffel Kulesi'nde nişanlanmışlar, bunu bir ayakkabıya dahil etmek tatlı bir fikir olacaktı. Diğer ayakkabıya isimleri ve düğün tarihleri yazılıp etrafına birkaç pembe kalp kondu.
 On the toes I pictured them as bride&groom with a couple of champagne glasses to celebrate :)
Burun kısımlarında, onları gelin&damat olarak resmettim ve yanlarına kutlamaya hazır bir çift şampanya kadehi koydum :)
 A cute bird couple is chirping on the cherry blossom tree...
Kiraz çiçeği ağacında sevimli bir kuş çift cıvıldıyor...
Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)
Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder