designer

designer
atelier...

18.06.2014

Mexican&Dutch Wedding!

Itziar contacted me to ask for a customized pair of bridal shoes for her upcoming wedding. She is Mexican and her husband to be is Dutch; so her main idea was to combine these 2 elements on her wedding shoes...
Itziar yaklaşan düğünü için benden bir çift kişiselleştirilmiş gelin ayakkabısı istemek için iletişime geçti. Kendisi Meksikalı ve müstakbel eşi Hollandalı; ana fikri bu iki unsuru düğün ayakkabılarında birleştirmekti...
She sent me pictures of funny Mexican symbols: colourful skulls, a cactus and pyramid, a mythological creature and ofcourse Frida... I really find Mexican culture interesting and inspiring!
Meksika sembollerinin komik resimlerini gönderdi bana: renkli kurukafalar, bir kaktüs ve piramit, mitolojik bir yaratık ile elbette Frida... Meksika kültürünü gerçekten enteresan ve ilham verici buluyorum!
I painted I <3 Amsterdam shoes before; so we used elements from these shoes symbolising Dutch culture like a windmill, tulips, a bicycle and old building facades... Lovely atmosphere with pastel colours!
Önceden ı <3 Amsterdam ayakkabıları boyamıştım; bunlardaki Hollanda kültürünü simgeleyen elemanları kullandık biz de: bir yel değirmeni, laleler, bisiklet ve eski bina cepheleri... Pastel renklerle sevimli bir atmosfer!
I painted 1 shoe with Mexican and the other shoe with Dutch motives. Picturing a lovely skull and tulips on toe-caps, created a sweet-punk look :)
1 ayakkabıyı Meksika ve diğerini Hollanda motifleriyle boyadım. Burun kısımlarına sevimli kurukafa ile laleler resmederek, tatlı-punk görünüm kazandırdım :)
Adding a few quotes around, they are completed. It's been fun working on a new pair of customized shoes!
Etrafa birkaç söz de ekleyerek tamamladım. Yeni bir çift kişiselleştirilmiş ayakkabı üzerinde çalışmak gerçekten eğlenceliydi!

***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON , EMEKSENSİN veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder