designer

designer
atelier...

1.06.2014

Dionysos... Handpainted Shoes

Dionysos; god of grape harvest and wine in Greek mythology has inspired me ever since I got to know him, when I was 17...
Dionysos; antik Yunan mitolojisinin bağ bozumu ve şarap tanrısı, 17 yaşımda onu tanıdığımdan beri bana hep ilham kaynağı olmuştur...
His story is different from the other 12 Olympians; being an outsider born of a mortal mother, Dionysos is not actually accepted among the Greek Gods. His cult symbolises abundance, fertility and also intoxication and ecstasy. Perhaps that's why Iove him :) He was widely worshipped throughout Thracia and Anatolia, as well as Crete, 3500 years ago. His festivals later developed the Greek theatre.
Onun hikayesi diğer 12 Olimpik tanrıdan farklıydı; ölümlü bir anneden doğan Dionysos aslında Yunan tanrıları arasına hiç bir zaman tam olarak kabul edilmedi. Kültü bereketi, doğurganlığı ve aynı zamanda sarhoşlukla kendinden geçme halini sembolize eder. Belki de bu yüzden onu seviyorum :) Trakya ve Anadolu ile Girit dolaylarında, 3500yıl evvel yaygın olarak tapınılıyordu. Festivalleri daha sonra Yunan tiyatrosunu geliştirdi.
Having read a lot about Dionysos myths and his influence during last 10 years; I've created some art projects inspired by his cult. That's why, when Burçak contacted me to order a pair of grapevine&wine themed handpainted shoes, I was immediately very excited to work on them.
Son 10 yıl boyunca Dionysos efsaneleri ve bu mitin etkileri üzerine çok şey okuyarak; Dionysos kültünden esinlenen birkaç sanatsal proje çalıştım. Bu yüzden, asma&şarap teması boyayacağım bir çift ayakkabı sipariş vermek için Burçak benle iletişime geçtiği zaman hemen üzerinde çalışmak için çok heyecanlandım. 
Burçak works as a wine expert and she defines herself as a "Dionist" so these would be the perfect shoes for her! :) I decided to paint a luscious purple grape cluster on 1 shoe with green grapevine around, and vintage wooden barrels&a wine jar on the other shoe. Cute details such as a corckscrewer and cork, as well as delicate golden grapevine tendrils complete the design.
Burçak şarap eksperi olarak çalışıyor ve kendini "Dionist" olarak tanımlıyor, yani bunlar onun için mükemmel ayakkabılar olacak! :) Tek ayakkabıya yeşil asma yapraklarının dolandığı lezzetli mor bir üzüm salkımı ve diğer tekine vintage ahşap fıçılar&bir şarap küpü boyamaya karar verdim. Eski tip bir tirbüşon ile şişe mantarı gibi sevimli detaylar, altın renkli kıvrımlı zarif asma filizleri tasarımı tamamlıyor.
I pictured wine glasses on both heels and used wine-red organza ribbons to tie the shoes. She wanted me to add 2 quotes in French: "En Dionysos je crois" (In Dionysos I believe) and "Jamais en vain, toujours en vin" (Never in vain, always in wine) so I wrote them on platforms...
Topuklara birer şarap kadehi yerleştirdim ve bağlamak için bordo organze kurdele kullandım. Fransızca 2 söz eklememi istedi: "En Dionysos je crois" (Dionysos'a inanırım) ve "Jamais en vain, toujours en vin" (Asla boşuna değil, hep şarapla), platformlara yazdım...
I love them s much-I think I am going to paint the same design for myself too!
O kadar beğendim ki-sanırım kendime de aynısından boyayacağım!


***

Visit my facebook page to take a closer look. 
You can order customized shoes at my shop. :)

Yakından bakmak için facebook sayfamı ziyaret edebilir, kişiselleştirilmiş ayakkabılar sipariş vermek için ZETTARZIMON , EMEKSENSİN veya SOPSY dükkanlarıma uğrayabilirsiniz. :)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder