designer

designer
atelier...

30.11.2012

CUTE CAT CHASING BUTTERFLIES!

Have you seen the cute cat chasing butterflies??
Kelebek kovalayan sevimli kediyi gördünüz mü??Brand new handpainted engagement shoes for Banu from İstanbul, by KUKLA!
KUKLA'dan İstanbul'dan Banu için yepyeni el boyaması nişan ayakkabıları!

On one shoe, "bride to be" is written in fuschia and 2 butterflies are painted. On the other; a white Persian cat is pictured, chasing a little butterfly-representing Banu's own cute cat :)
Ayakkabılardan tekinin üzerine fuşya renkte "gelin olacak" yazıldı ve iki kelebek boyandı. Diğerine; beyaz bir İran kedisi minik bir kelebeği kovalarken resmedildi-Banu'nun kendi tatlı kedisini temsilen :)
 As her nickname is "princess", I've painted a little princess crown and a magic wand, with a crystal star...
Lakabı "prenses" olduğundan, minik bir prenses tacı ile sihirli değnek boyadım, kristal bir yıldızla birlikte...


All are painted using waterproof paint carefully by hand.
Tamamı suya dayanıklı boyalarla özenle elde boyandı.

Their initials and the engagement date are written on platforms. The shoes are decorated with 3 layered spectacular bows made of sparkling tulle and fuschia ribbon. A line of pearls are added on heels and platforms to complete the princess look. 
Every young girl deserves to be pampered!
Adlarının baş harfleri ile nişan tarihi platformlara yazıldı. Ayakkabılar ışıltılı tül ve fuşya kurdeleden yapılan 3 katlı gösterişli fiyonklarla süslendi. Topuklara ve platformlara birer sıra inci eklenerek prenses görünümü tamamlandı.
Her genç kızın hakkıdır şımartılmak! ;)

Check them out here!
Buradan bakın!


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder