designer

designer
atelier...

16.11.2012

LOVE UNDER THE EIFFEL TOWER!

New wedding shoes for İnci&Gürhan from Ankara!
Ankara'dan İnci&Gürhan için yeni düğün ayakkabıları!
I painted on one shoe marriage proposal scene with a huge diamond ring :) And on the other, they are pictured flying on an airplane.
Ayakkabıların tekine dev tek taş yüzükle evlenme teklifi sahnesi boyadım :) Ve diğerinde çift uçakta uçarken resmedildi. 
On the outsides, the couple is pictured hugging eachother under the Eiffel Tower and sailing with a gondola in Venice...
Dış taraflarda, çiftimiz Eiffel Kulesi altında sarılırken çizildi ve Venedik'te bir gondolla giderken...
Soft pastels are chosen on the shoes: lilac, pink, sky blue and cappuccino. Their names are written on platforms and the wedding date is added on the soles, as well as on the flag of the plane.
Ayakkabılar üzerinde yumuşak pastel tonları kullanıldı: lila, pembe, gök mavisi ve kapuçino. Adları platformlara yazıldı ve tabanlara düğün tarihi eklendi, aynı zamanda uçağın flaması üzerine de.
"Just married" is written in pink hearts, lined with pearl beads and the heels are also decorated with big pearls.
Pembe kalpler içine "Just married" yazılıp inci boncuklarla çerçevelendi ve topuklar da büyük incilerle süslendi.
KUKLA wishes them a merry wedding ceremony and a brilliant new life together! ;)
KUKLA onlara eğlenceli bir düğün partisi ve birlikte harika bir yeni hayat diler! ;)

Take a look at these here!
Buradan bir göz atın!Hiç yorum yok:

Yorum Gönder