designer

designer
atelier...

31.10.2012

HALLOW EVENIN' LOVE AFFAIR...

KUKLA wishes you a dark Holloween!
KUKLA sizlere karanlık bir Cadılar Bayramı diler!

Tonight is "All Hollows' Evening" or "Samhain" of the Celtic pagan cult. It's believed to be a time when the door to the other-world is opened and the souls of the dead, ghosts and fairies come into our world. Activities include lighting bonfires, guising, attending costume parties, carving pumpkins into jack-o-lanterns, telling scary stories and watching horror films.
Bu gece "Ruhlar Akşamı" veya Kelt pagan kültündeki "Samhain". Öbür-dünyanın kapısının açılıp ölülerin ruhlarının, hayaletlerin ve perilerin dünyamıza geldiği bir zaman olduğuna inanılır. Aktiviteler arasında ateş yakmak, kılık değiştirmek, kostümlü partilere katılmak, balkabaklarını oyup lamba yapmak, ürkütücü hikayeler anlatmak ve korku filmleri seyretmek sayılabilir. 
I've spent today painting scary wedding shoes for a new couple from İstanbul.
Ben bugünü İstanbul'dan yeni bir çifte korkutucu düğün ayakkabıları yaparak geçirdim.
"There has been a grave misunderstanding..."
"Çok ciddi bir yanlış anlaşılma oldu..."
When a shy grrom practices his wedding vow in a graveyard, a deceased young woman rises from her grave, assuming he has married her...
Utangaç bir damat evlilik yeminine mezarlıkta çalışınca, onu duyan ölü bir genç kadın, kendisiyle evlendiğini sanarak mezarından kalkar...

Here are wedding shoes for Burcu&Sedat, inspired from Tim BUrton movie: Corpse Bride.
İşte Burcu&Sedat için düğün ayakkabıları, Tim Burton filminden esinlenilmiş: Ölü Gelin.

Bride and groom figures are painted on the shoes, purple butterflies and a monsterous wedding cake is added. 
Gelin ve damat figürleri ayakkabılar üzerine boyandı ve mor kelebeklerle canavar gibi bir düğün pastası eklendi. 

Their names are written on platforms and"just married" is written on pink hearts at the back sides, lined with pearls beads.
Adları platformlara yazıldı ve arka taraflardaki pembe kalplere "just married" yazılarak etrafı incilerle süslendi.
Join dark forces here...
Karanlık güçlere buradan katılın...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder