designer

designer
atelier...

2.10.2012

LOVE&MARRIAGE GO TOGETHER LIKE A HORSE&CARRIAGE...:)

New pair of bridal shoes for Senem&Hamithan from Ankara, handpainted with love by KUKLA:
KUKLA tarafından sevgiyle elde boyanmış yeni bir çift gelin ayakkabısı, Ankara'dan Senem&Hamithan için:
Look! They are riding a cute white horse:)
Bakın! tatlı beyaz bir ata binmişler:)
Bride's veil is floating in the wind as she holds onto the groom tight...
Damada sıkıca tutunurken gelinin duvağı rüzgarda uçuşuyor...
Little birds are busy with a romantic serenade.
Minik kuşlar romantik bir serenatla meşguller.
And he proposes her under the marvellous Galata Tower!
Ve işte erkek kıza evlenme teklif ediyor, hayranlık uyandırıcı Galata Kulesi altında!
                                                             
Their names were written on platforms and "just married" was written in pink hearts at back sides, lined with pearls.
Adları platformlara yazıldı ve arka taraflara pembe kalpler içinde "just married" yazılarak incilerle çevrildi.
"Love and marriage love and marriage
Go together like a horse and carriage horse and carriage... ;)"
"Aşk ve evlilik aşk ve evlilik
Beraber giderler at ile araba gibi at ile araba....;)"
Take a horse carriage to your wedding :)
Kendi düğününüze bir at arabasıyla gidin :)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder