designer

designer
atelier...

12.09.2012

HONEYMOON IN ITALY!

...Yet another pair of bridal shoes for a new happy couple!
...İşte yeni bir çift gelinlik ayakkabı daha, mutlu bir çift için!

Şila&Saro from İstanbul have contacted me for a pair of last-minute wedding shoes-we had only a couple of days to get them done. 
İstanbul'dan Şila&Saro bana bir çift son dakika düğün ayakkabısı için ulaştılar-bitirmek için yalnızca bir iki günümüz vardı.They had already made up their minds, so it was easy to manage. I painted the couple in a Venetian gondola and flying with colourful balloons.
Çoktan karar vermişlerdi, bu yüzden yapması kolay oldu. Çifti bir Venedik gondolunda giderken ve rengarenk balonlarla uçarken resmettim.
Big-moustache gondolier ia happy to lead this lovely couple...
Pala bıyık gondolcu bu romantik çifte rehberlik etmekten memnun...
On the insides we continued the vacation theme, with the couple figure hurrying to Rome(Roma written backwards like "Amor") with suitcases in hands. 
İç kısımlarda, ellerinde bavullarla Roma'ya doğru (Roma tersten yazılarak "Amor" oldu.) acele eden figür ile tatil temasını sürdürdük

We added the delicious wedding cake also, with the couple hugging eachother nearby.
Düğün pastasını da ekledik, yanında kucaklaşan çiftle birlikte.
Names were written on platforms and the wedding date was added on the soles.
İsimler platformlara yazıldı ve düğün tarihi tabanlara eklendi.

"Just married" was written in ornage hearts, lined with pearls.
İncilerle çevrilmiş turuncu kalplere "Just married" yazıldı.

KUKLA wishes them a merry wedding party!
KUKLA onlara neşeli bir düğün partisi diler!


Plan your own honeymoon in Rome :)
Kendi Roma balayınızı planlayın :)

1 yorum: