designer

designer
atelier...

1.04.2014

Wild Flowers!

I prepared a bridal pair for Ashley's "vintage country" themed weddign in May. We agreed to work on 6cm. heels made of white leather, with lilac ribbons and stick to lilac&cobalt as dominant colours.
Ashley'nin Mayıs'taki düğünü için "vintage country" temalı bir çift gelin ayakkabısı hazırladım. 6cm. topuklu beyaz diden üretilen, lila kurdeleli model üzerin çalışmaya karar verdik ve lila&kobalt mavisi renklerini ağırlıklı kullandık.
They are goingo to have wild flowers on the wedding decorations, so I painted delicate spring flowers all around: poppies, daisies, lavender... They look so pretty and create a fresh look!
Düğün dekorasyonunda kır çiçekleri kullanacakları için, ben de her tarafa dağınık şekilde narin bahar çiçekleri boyadım: gelincikler, papatyalar, lavanta... Çok zarif görünüyor ve taptaze bir hava veriyorlar!
Her main idea was to include "Miss. Watson" on 1 shoe and picture them holding hands on the front; creating a "before the wedding" shoe. And on the "after marriage" shoe; they would be kissing bride&groom, with her after-marriage surname as "Mrs. Bowman" added.
Ana fikri bir ayakkabıda "Miss.Watson" yazısına yer verip ön tarafta onları el ele tutuşurken resmetmek, böylece "düğünden önce" ayakkabısı yaratmaktı. Diğer teki ise "düğünden sonra" ayakkabısı olarak gelin&damat önde öpüşürken çizilecek, evlendikten sonra alacağı soyadı "Mrs.Bowman" eklenecekti. 
Writing "Miss.Watson" on the outer side using a nice swirly font, I painted the couple hand in hand where Ashley is wearing her fabulous wedding gown and holding her rustic-romantic bouquet and Daniel in his navy uniform.
Dış yana kıvrımlı hoş bir yazı karakteriyle "Miss.Watson" yazarak, burun kısmına çifti el ele tutuşurken boyadım-Ashley muhteşem gelinliği içerisinde, rustik-romantik buketini tutuyor ve Daniel denizci üniformasıyla.
The wedding date is added on the iner side of this shoe, with some wild spring flowers scattered around, tiny lilac hearts to complete.
Düğün tarihleri bu ayakkabının iç yanına eklendi, etrafında dağınık kır çiçekleri ve tamamlayıcı minik lila kalplerle birlikte.
On the other shoe, "Mrs. Bowman" is written on the outer side again, with graceful flowers and a swallow bird, symbolising Daniel's sailor tattooes.
Diğer ayakkabının yine dış yanına "Mrs.Bowman" yazılıp, etrafı zarif çiçeklerle ve Daniel'in denizci dövmelerini simgeleyen bir kırlangıç kuşu ile dolduruldu.
Inspired by  Ashley's Scottish background, I decided to incorporate Celtic knots into the design. A few lilac&blue knots around "Miss.Watson" and a love-knot in between their first names, which are written on the inner side of this shoe...
Ashley'nin İskoç geçmişinden esinlenerek tasarıma birkaç Kelt düğümü eklemeye karar verdim. "Miss.Watson" yazısının etrafına birkaç lila&mavi düğüm ile bu ayakkabının iç tarafına yazılan isimlerinin arasına bir aşk düğümü...
You can see the newly wed couple kissing on the toe-cap, with her spring flowers bouquet...
Burun kısmında yeni evli çifti öpüşürken görebilirsiniz, yanında da bahar çiçeklerinden oluşan buketi...
I really loved her memaid shaped wedding gown and rustic-romanic bouquet, they are fabulous!
Deniz kızı biçimli gelinliğini ve rustik-romantik buketini gerçekten çok sevdim, muhteşemler! 
I hope this spring fragrant flowers and these pretty shoes bring them the best of luck! ;)
Umarım bu bahar mis kokulu çiçekler ve bu güzel ayakkabılar onlara en iyi şansı getirir! ;)

***

Visit my facebook page to see all my handpainted designs and my etsy shop to order your customized shoes.
Tüm el boyama tasarımlarımı görmek için facebook sayfama göz atın. Kişiselleştirilebilen ayakkabılar satın almak için tarzimon , ZET , SOPSY veya emeksensin online satış noktalarımı ziyaret edin.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder