designer

designer
atelier...

11.02.2014

Target:LOVE!

Since my childhood, red has been my colour.
Çocukluğumdan beri, kırmızı benim rengim olmuştur.
That's why; when Toni told me her husband-to-be Bruce is planning to wear a bright red suit for their wedding, I thought it was a great idea!
Bu yüzden; Toni bana müstakbel kocasının düğünlerinde kıpkırmızı bir takım giymeyi planladığını söylediğinde, bunun harika bir fikir olduğunu düşündüm!
We agreed upon 4cm.(1,5")heels model in ivory, to offer her all the comfort she need during her wedding ceremony. 
Düğün töreni boyunca ihtiyacı olacak tüm rahatlığı sağlaması için, 4cm.(1,5inç)topuklu sedefli kırık beyaz model üzerinde karar kıldık.
Their names are written on the outer side of 1 shoe, using an old style English font, and their wedding date on the other shoe.
İsimleri tek ayakkabının dış yanına, eski tarz İngiliz yazı tipi kullanılarak yazıldı ve düğün tarihleri diğer ayakkabıya eklendi.
I pictured the bride&groom cutting their wedding cake on the front; figures custom designed to adapt their features and gown&suit style.
Gelinle damadı önde düğün pastalarını keserken resmettim; figürler onların özelliklerini taşıyacak şekilde tasarlandı ve gelinlikle damatlık stiline uyarlandı.
On the other shoe, you can see them riding off on a black motorbike. The groom; who is an archer by the way, is shooting an arrow, targeting a red heart!
Diğer ayakkabıda çifti siyah bir motosikletle giderken görüyorsunuz. Aynız amanda bir okçu olan damat; kırmızı kalbi hedef alarak ok atıyor!
It seems like he has alrady hit the target and won love; as they are getting married exactly 1 month from today. I wish them a joyful, playful life together! ;)
Öyle görünüyor ki çoktan hedefi vurmuş ve aşkını kazanmış; zira tam bir ay sonra evleniyorlar. Onlara birlikte neşeli, oyunlu bir hayat diliyorum! ;)
Visit my facebook page and friend KUKLA to see all my works keep and in touch.
Tüm çalışmalarımı görmek ve takipte kalmak için, KUKLAyı arkadaş ekleyin ve facebook sayfamı ziyaret edin.
Sale point for international customers: KUKLA fashiondesign
Yurtiçi müşteriler için satış noktaları: tarzimonZETemeksensinSOPSY


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder