designer

designer
atelier...

9.01.2013

***MAKE A WISH!***

These days we are having much snow in İstanbul- what I love best about it: it becomes suddenly dead-silent and all you hear at night is children playing :)
Bugünlerde İstanbul'da epeyce kar var- en sevdiğim tarafı:birdenbire etraf tamamen sessizleşiyor ve geceleri tek duyduğunuz oynayan çocuklar oluyor :)Though it means merely traffic and pain in the city, I will try to enjoy snow today, taking a walk on quite streets and boiling some hotwine for the evening...
Şehir içinde yalnızca trafik ve çile anlamına da gelse bugün karın tadını çıkarmaya çalışacağım, sessiz sokaklarda bir yürüyüş yapıp akşama sıcak şarap kaynatacağım...

I have painted a new pair of shoes by the way-I named them "wish-fairy".
As a child I used to believe there was a wish-fairy who would make my wishes come true if I think about her before I went to sleep :)
Bu arada yeni bir çift ayakkabı boyadım-adını "dilek perisi" koydum.
Çocukken, yatmadan önce onu düşünürsem tüm dileklerimi gerçekleştireceğini sandığım bir dilek-perisinin varlığına inanırdım :)

I imagined her with a magic wand and wings. Little butterflies should be accompanying her... 
Bir sihirli değneği ve kanatları olduğunu hayal ettim. Ona minik kelebekler eşlik etmeliydi...

"Maka a wish! 
"Bir dilek dile!"
We all make wishes on our birthdays- don't we?
I pictured a little girl who loves cupcakes, having her birthday and dreaming of the wish-fairy...
hepimiz doğumgünlerimizde dilekler dileriz- değil mi?
Cupcake seven küçük bir kız resmettim, doğumgününde dilek perisini düşleyen...

May life be always sweet for her!
Hayat onun için hep tatlı olsun!

You can access wish-fairy shoes here.
Dilek perisi ayakkabılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder