designer

designer
atelier...

4.01.2013

LOVE at first sight in ROME!

Have you ever been in Italy?
Did you find the chance to throw coins into the Trevi fountain? Then, you will most probably find true love in Rome...
Hiç İtalya'ya gittiniz mi?
Trevi Çeşmesi'ne bozuk para atma fırsatını bulabildiniz mi? Öyleyse, büyük ihtimalle gerçek aşkı Roma'da bulacaksınız...
These customized shoes are painted carefully by hand for a young woman living in Florence. She believes she is going to find her true love in Italy and hopefully these shoes will bring her luck! :)
Kişiye özel tasarlanan bu ayakkabılar Floransa'da yaşayan genç bir hanım için özenle elde boyandı. Gerçek aşkını İtalya'da bulacağına inanıyor ve umarım bu ayakkabılar ona şans getirecek! :)

She is pictured wearing a marvellous golden crown on one shoe and on the other, the famous Trevi Fountain is painted. 
Ayakkabıların tekinde onu harikulade altın bir taç giyerken resmettim ve diğerine meşhur Trevi Çeşmesi boyandı. 

See the old Italian coin- she had thrown them into the fabulous fountain when she first came to Rome.
Eski İtalyan bozuk parasını görüyor musunuz- Roma'ya ilk geldiğinde onlardan atmıştı muhteşem çeşmeye.

"sempre felici e contenti!" is written on platforms, meaning: "happily ever after!" :)
Platformlara "sempre felici e contenti!" yazıldı, anlamı: "sonsuza dek mutlu!" :)


A romantic text is written in handwriting on outer sides of each shoe on her demand, big bows made of red satin ribbon and shiny tulle are added to complete the look.
Her iki ayakkabının da dış yan taraflarına isteği üzerine el yazısıyla romantik bir metin yazıldı, kırmızı saten kurdele ve ışıltılı tülden büyük fiyonklar eklenerek görüntü tamamlandı.

Wishing her the best of luck and the man of her dreams! <3 
Ona hayallerinin erkeğini ve şansların en iyisini diliyorum! <3

You can find these shoes on etsy.
Bu ayakkabıları etsy'de bulabilirsiniz. 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder